Historie: Markkvarteret

 

OM SKEL OG VEJE I MARKKVARTERET

En hjemmefødning er et menneske som lever sit liv tæt ved sit fødested. Jeg bor kun nogle få kilometer fra det lille gartneri i Ny Holsted hvor jeg voksede op. Lever stadig – også i erindringen - i mit barndoms landskab. Foregår også Deres drømme, kære læser, ikke ofte der, hvor De fik deres livs første - og måske væsentligste indtryk?

 

Filosofi: Kritik af Max Weber

Max Weber 1917

 

EN KRITIK AF MAX WEBERS IDEALTYPEBEGREB

INDLEDNING

Internetdidaktik: Nettets topik i 2003

 

 

De ved jo nok at tre museklik borte slider højt uddannede og dyrt betalte mennesker med at sælge oplevelser via nettet til vore unge medborgere? Oplevelser som imødekommer markedets behov og krav; først og fremmest til indtjening. Og det går ganske godt for denne del af kulturindustrien. I hvert fald hævdes det at produktionen af spil i USA har overhalet filmindustrien. 1)

 

Internetdidaktik: Virtuel eller virkelig læring?

3. semester pædagogikumrapport
Lokalt placeret pædagogikum
Industri-og Håndværkerskolen Nykøbing Falster
Marts 2002
Anette Philipsen og Erik Kruse Sørensen
DEL Aktivitetsnr. 101-11-315
Vejleder: Anne-Grethe Madsen

Virtuel eller virkelig læring?

 

Kunst: Novellen

 

Som en kok i en badstue

 

Opgave i teksthistorie II Sommer 2000

 

"begivenheden bryder
som det fremmede ind
i en ordnet verden ...
(og) skaber forvirring
som en stok i en myretue ..."

Aage Henriksen i
"Gotisk tid"

INDLEDNING

Kapitel 1. NOVELLEN: HISTORIE, FORSKNING OG TEORI

Kunst: Med andre øjne i hånden på saksen

 

Sider

Abonnér på Internetdidaktik- Erik Kruse Sørensens essays RSS