UFOer og lygtemænd del 2

 

Da jeg så en UFO

Så vidt jeg kan fornemme er der givet "frit lejde" til mennesker, som har set sære ting på himlen. Tidsånden, stemningen og debatten omkring disse besynderlige fænomener har ændret sig. Man bliver næppe anset for at være mere småtosset, end ens medmennesker i forvejen tror man er. Ikke af den grund, i det mindste. 

Derfor denne historie, som tilmed åbner for interessante spørgsmål om virkelighedens natur.

Observationen:

Foråret 1975 var jeg 19 år og boede nogle måneder hos mine forældre, mellem to lejemål. En frostklar aften var jeg gået udenfor i et nødvendigt ærinde og havde fri udsigt mod øst, over en mark, afgrænset af en 5 - 6 meter høj jernbane-dæmning på den sydlige side. Åbent synsfelt 200 - 250 meter.

Pludselig så jeg et skarpt, hvidt lys bevæge sig langsomt i min retning. Det fulgte jernbanen, men bevægede sig langsommere end lokomotiverne plejede at gøre på denne strækning, og der var ingen motorstøj. Forøvrigt svævede lyskilden nogle meter over jernbanen.

De små hår i nakken rejste sig, ja de gjorde – og et øjeblik efter styrtede jeg ind i huset efter min kikkert. Det tog mindre end et minut at kratte den frem.

Fænomenet var formentlig 100 meter borte, da jeg kom ud igen, og kikkerten trak synet ind til den halve afstand.

Jeg kunne se – en omvendt tekop, monteret på en omvendt underkop, og på dens underside var der igen tre halvkugler. Tingesten havde vel en diameter på 3 – 4 meter og virkede metalagtig. Hele overfladen lyste, men stærkest fra to - tre ”koøjer” på den øverste halvkugle. Hastigheden kan sammenlignes med en hest i skridtgang og den afveg ikke fra sin kurs henover jernbanesporet. Til sidst gled den ud af syne på sin spøgelsesagtige færd ind mod Næstved banegård.

Fortolkning:

Der ser ud til at være to gensidigt udelukkende forklaringer. Det er egentlig ret irriterende.

Kan en hallucination forstørres med en kikkert?

Fysisk forklaring: Det er umuligt at forstørre hallucinationer med en kikkert. De er indre fænomener, og findes ikke i den ydre verden. Derfor var det et fysisk fænomen, jeg iagttog, selvom det måske ikke kan forklares ud fra vor nuværende viden.

Psykisk/ kulturel forklaring: Af en eller anden grund fik jeg besøg fra det underbevidstes billedlag. Tingesten lignede vitterligt billeder af UFO-er, jeg havde set en del af i ugeblade og aviser gennem opvæksten - for 50 - 60 år siden var UFO-fænomenet stadig nyt, spændende og dagsaktuelt.

Men - hvorfor blev objektet større, da jeg brugte kikkerten?

Jeg er mistroisk over for en fysisk forklaring, netop fordi det var så umiddelbart genkendeligt, ja nærmest konventionelt.

Det gjorde bestemt ikke noget forsøg på at skjule sig.

Hvad skulle formålet være med sådan et flash fra en fremmed verden? Hvorfor skulle rumvæsener blære sig med deres avancerede teknologi overfor en tilfældig teen-ager fra Næstved?

Jeg hælder mest til en antropologisk og psykologisk forklaring: UFO-er er nutidens nisser, elverpiger, trolde og lygtemænd.

Måske er sådanne fartøjs-lignende fænomener med til at danne et definerende ”udenfor”, for nutidens tekniske civilisation? På samme måde som Udgård i oldtiden var troldelandet, den uhyggelige kontrast til Midgård, det trygge menneske-land midt i verden.

Ende

Jeg vil lade svar og spørgsmål blæse videre i vinden.

Men det var en yderst mærkelig oplevelse.

Ekstra

Beretning om en flok jævne danskere som troede på flyvende tallerkner. Den såkaldte Orthon-kult i 1967.

https://internetdidaktik.dk/de-forsvundne-rejsendes-droem

Om aftabuisering af fænomenet UFO / UAP:

https://internetdidaktik.dk/ufoer-og-lygtem%C3%A6nd-del-1