Folkevise: Der stander to folk

Albrecht Dürer: Ritter, Tod und Teufel 1513. Udsnit. Wikipedia.

 

Folkevisen findes i  Evald Tang Kristensens “Jyske Folkeminder, især fra Hammerum Herred” 1876.  Indspillet af Frode Veddinge, “Harpens Kraft” LP 1978.

Visen handler om syfilis - “pokkeren” - som bredte sig hastigt i  Europa i 1500-tallet. Visen beskriver denne nye, uventede begivenhed og giver et par konkrete råd til unge, ugifte mennesker. Vær trofaste, hvis I tvinges til at leve hver for sig i lang tid. Og hold modet oppe ved at bede Guds stærke helgener om hjælp. Man undgår denne snigende og dødsensfarlige sygdom ved at bevare troen og troskaben.

Folkevisers teksthistorie er et besværligt emne. Der er meget omkring deres opståen, brug og overlevering, vi ikke ved noget som helst om. Måske blev visen til i et adelsmiljø og levede videre som folkelig digtning, indtil tiden hvor én version blev skrevet ned af folkemindeforskeren.

Hermed en let redigeret udgave til et nyt århundrede. Sidste linje i hver strofe gentages.

To unge adelsfolk står en aftenstund på en balkon og taler om, hvordan de har det med hinanden. Han skal i krigen og det vil vare længe, før de kan ses igen. 

Der stander to folk på højeloftsbro
De taler så meget om ære og tro

- Åh ja, så faldera, de taler så meget om ære og tro -

Og hør du skøn ridder! forvar du din hånd
Den fugl, den haver så hvasse en tand

Men hør du skøn jomfru! så sig mig forvist
Hvor mange mon haver den fugl bidt ihjel?

Først bed den vor degn, så bed den vor præst
Så bed den vor herremand ned af hans hest

Og så bed den syv og så bed den ti
Så bed den dankongen med al hans liberi

Oh! hjælp os Sankt Peter og du Sankte Knud
Jeg tror hun har ladet en djævel slippe ud

Oh! hjælp os Sankt Povl og du Sankt Ermand
Jeg tror hun er både til lands og til vands

Så red han sig lidt ned til vand
Og der kom en sort andrik svømmende til land

Så red han sig ud i tykken ris
Og der mødte han da den svovlsorte gris

Og hør du skøn jomfru! forvar du din dyd
Imens jeg rider sønden ud med mit spyd

Og hør du skøn jomfru! pas godt på dine lår
Imens at jeg klemmer min gråganger med spor`

Der stander to folk på højeloftsbro
De taler så meget om ære og tro

- Åh ja, så faldera, de taler så meget om ære og tro -