Blake:The First Book of Urizen

 

Forstand, fornuft, følelse

"Urizen" er et sprogspil over ordene “Your Reason” - 

Urizen er Blakes billede på forstanden som, spaltet ud af det oprindelige sind, er kastet ud af evigheden - out of this world. Han er en del af Den oprindelige Enhed, personificeret i kæmpen Albion.

Alt for forstandige mennesker er ikke fornuftige, thi de har ikke følelserne med sig. De er spaltet ud af den oprindelige enhed.

Som erstatning for menneskesindets oprindelige harmoni skaber Urizen sin egen forstandige verden, behersket af nytteværdi, naturlove og statsreligion. 

Men - han lider derved og sveder vanvid og smerte ud i lange klæbrige tråde, som hæfter til alle menneskers hjerner. Et spindelvæv af åndelig forurening som billede på samfundets herskende ideologi.

Et uddrag af:

 

The first book of Urizen (1794)

The Ox in the slaughterhouse moans,

The Dog at the wintry door, 

And he wept & he called it Pity

And his tears flowed down on the winds.

 

Cold he wander’s on high, over their cities

In weeping & pain & woe, 

And wherever he wander’d, in sorrows

A cold shadow followed behind him

Like a spider’s web, moist, cold & dim,

Drawing out from his sorrowing soul.

 

Till a Web, dark & cold, throughout all

The tormented elements stretch’d 

From the sorrows of Urizen’s soul.

 

None could break the Web, no wings of fire, 

So twisted the cords, & so knotted

The meshes, like twisted to the human brain.

And they called it The Net of Religion.