Filosofi: Religiøsitet og samfund

Randbemærkninger til H. Whitehouse & L. H. Martin (red.): Theorizing religions past. Archaeology, History and Cognition. (2004)

Ifølge antropologen Harvey Whitehouse findes der i hovedsagen to former for religiøsitet. 

Imagistic (billedbaseret) religiøs praksis. Bygger på visioner. Der er oftest få deltagere i ceremonierne, som har et højt følelsesniveau. Formålet er "at træde ud af sig selv”, at være ikke-identisk. Denne religiøsitet udgår fra synet - billed-synet.  

Deltagerne i ceremonierne har stor frihed til at fortolke deres oplevelser. Udbyttet hviler på personlig/ episodisk hukommelse. Eksempel: Ayahuasca-ceremoni.   

Doktrinær religiøs praksis. Bygger på sprog/ myter. Der er oftest mange deltagere i ceremonierne, som har et lavt følelsesniveau. Formålet er at blive i sig selv, at være identisk. Denne religiøsitet udgår fra hørelsen - prædiken, den indre monolog, bønnen. 

Doktriner/læresætninger indskrænker deltagernes frihed til at fortolke oplevelserne. Udbyttet hviler på semantisk/ kollektiv hukommelse. Eksempel: Kristen gudstjeneste.

I den første form for religiøsitet er oplevelserne åbne for fortolkninger. I den anden bliver oplevelserne fortolket af præster, ud fra skriftlige tekster. Den ene form er visionær, den anden doktrinær. 

I bibelen er der adskillige beskrivelser af konflikter mellem visionære profeter og det vildfarne israelitiske folk. Den mest kendte konflikt er den mellem profeten Jesus og det jødiske præsteskab.  

Uanset form, så er religiøs praksis med til at skabe samfund.

Sam-fund er de fund, mennesker gør sammen. Mennesker finder sammen - om tre fund på én gang. De finder tingene, hinanden - og sig selv. 

De ting, de finder, kan være naturskabte eller menneskeskabte, “artefakter”. Artefakter er kunstigt frembragte genstande af enhver art, både materielle og immaterielle.

Huset, bålet, stegespydet, jagtredskaberne, stammens mytologi og religion. Alt dette er frem-bragt. Det forelå som en mulighed, i råmaterialerne, eller i ideen, og blev bragt frem. Det blev opfundet. 

Hvis man vil op-finde, må man bringe noget frem og op i lyset. Noget som var til stede som en mulighed, som en ide, eller en egenskab ved naturligt skabte ting. 

Ordet “fund” er afledt af verbet “at finde”. Ordet stammer fra germansk - "fenpan/ fendan" og betyder “at gå for at søge”. Fra indoeuropæisk “pent” træde, gå. 

Hvis man vil finde sammen, må man gå.

Ellers finder man ingenting. 

P.S.

Hvad er ayahuasca?

https://internetdidaktik.dk/rejsebrev-fra-provinsen