Filosofi: Om sorg og omsorg


"Omsorg" betegner en metafor, et billede.

Jf. tysk "Sorge" - bekymring, omsorg og "umsorgen" - vogte, pleje. Jf. "sorg" og "at sørge (for)".

Sorg er en grundfølelse, hvormed man mærker, at ens drift/ livsmod mindskes, at man bliver mindre - 

"Drift er den grundfølelse, som holder os i live. Driften fører os mod varme, mad, sikkerhed og sex. Glæde er den følelse som opstår, når vi har mulighed for at komme frem med vores potentialer og folde os ud. Sorg er omvendt den følelse, som opstår, når vi føres mod en mindre “udfoldet” tilstand.

Alle andre følelser, såsom forelskelse, stolthed eller skinsyge er underkategorier og varianter, og afledes af de tre primære følelser."

https://internetdidaktik.dk/filosofi-spinozas-t%C3%A6nkemaskine

Noget om-giver sig det sørgende.

Det givende foregår i en bevægelse, hvorved der opbygges et støttende og beskyttende "stillads", formentlig til dels analogt med de processer, det pædagogiske begreb "stilladsering" beskriver -

https://internetdidaktik.dk/stilladsering

Formålet med den om-givende/ omfavnende bevægelse er at vogte og pleje det, der har sorg, eller er sårbart og let føler sorg.  

Den nødvendige omsorg er den, der muliggør vækst. Jf. begrebet post-traumatisk vækst.

Beethoven havde tjenestefolk til at sørge for sig, og mæcener til at give ham arbejdsfred. Derfor kunne han skrive herlig musik, selvom han var døv som en huggeblok. 

Den tilstrækkelige omsorg er den, der helbreder.

Desværre kunne lægerne ikke helbrede Beethovens hørelse.

Dette gælder også selv-omsorg. "Jeg" skal sørge for "mig"; man er nødvendigvis selv den "første næste".

En betingelse for at man kan sørge for / drage omsorg for den "næste næste", dvs. den anden.

Man må elske sig selv som de andre. Og omvendt.

For - er man værd at elske, hvis man ter sig lige så dumt som de andre?  

Det har Bob Dylan for resten skrevet en sang om. Tom Jones fortolker.

https://www.youtube.com/watch?v=4JZQFWZEAGM