Ukraine: Det russiske problem

 

Måske er du ikke interesseret i krigen, men krigen er interesseret i dig.

Leo Trotsky

 

Rusland anerkender ikke grænser og russere bliver aldrig gentlemen.

Rusland truer og/ eller angriber med jævne mellemrum uheldige nabolande og kræver underkastelse og beskyttelsespenge.

Det er en tradition som går tilbage til middelalderen, hvor Moskovitterne var slavejægere og skatteinddrivere for Den gyldne Horde - Mongolerne.

Omtåget af ældgamle magtdrømme og under udfoldelse af stor dumhed invaderede Rusland i Februar 2022 endnu et naboland, Ukraine. Heldigvis kludrede den russiske hærledelse med stort set alt hvad den foretog sig. Og ukrainerne handlede stort set korrekt og hensigtsmæssigt.

Al krigsførelse hviler på bedrag. Det gælder om at spille stærk, hvis man er svag og svag, hvis man er stærk. 

Anden frontlinje i Ruslands krig mod Ukraine (og Europa generelt) er europæiske og amerikanske borgeres bevidsthed.

Russerne skjuler deres ringe militære resultater i Ukraine ved at spille stærke og uovervindelige. Det ses i graden af hysteri i stats-propagandaen, som skal op-fanatisere befolkningen og gøre borgerne i Vesten mismodige og defaitistiske.

Det gælder om at skabe så megen splittelse som muligt og aflede opmærksomheden fra hvad der foregår i Ukraine. Derfor kom krigen i Gaza meget belejligt, ja nærmest som bestilt.

Russisk påvirkning er formentlig medvirkende til det helt uhørte, at en amerikansk præsidentkandidat nu inviterer Rusland til at angribe Østeuropa. Og hjælpen til Ukraine er blokeret af hans tilhængere i USA's kongres. Den russiske "hybridkrig" har vist sig at være meget effektiv.

Samtidig sætter den russiske hær masser af infanteri med ringe kampværdi ind i selvmordsangreb på ukrainske stillinger. Tålmodigt menneskekød er en ressource landet har rigeligt af. 

Tal om Ruslands almægtige afmagt...

Landkrigen i Ukraine er for øjeblikket en stillingskrig. Anderledes med luftrum og hav. Til søs har ukrainerne drevet den russiske sortehavsflåde tilbage og genåbnet eksporthavne.

Russernes kontrol med deres luftrum er stærkt udfordret, blandt andet på grund af Ukraines intensive brug af droner. Strategiske mål, f.eks. olieraffinaderier, angribes langt inde i Rusland.

Den hastige udvikling inden for drone-teknologi kan sammenlignes med udviklingen af flyvemaskiner under første verdenskrig. I kampen om luftrummet over fronten i Frankrig gik man på få år fra maskiner af bambuspinde og lærred til robuste jagere og bombere. Kontrol over atmosfæren var et afgørende nyt element i krigsførelsen.

For øjeblikket frembringer - fremtvinger - krigen i Ukraine en kombination af kunstig intelligens og drone-teknologi. Fremtiden vil vise om dette bidrager til at give en afgørelse på den ulykkelige krig i Ukraine.

Men det er sikkert at Europas længste fredsperiode siden Romerrigets fald er forbi.

Barbarerne står ved porten, igen. 

 

Om udvikling af drone-teknologi i Ukraine.     

https://www.kyivpost.com/post/28116

Interview med Estlands spionchef om russisk påvirkning af Vestlig politik. 

https://news.err.ee/1609251777/estonian-foreign-intel-chief-on-us-elections-influence-russia-wants-aid-to-end