Filosofi: Regler for Nysprog

 

Begrebsrealisme i George Orwells roman "1984".

 

Hvad er et begreb?

Vi tager uformidlet afsæt i den middelalderlige diskussion om almenbegreberne, universalierne.

Et af de centrale spørgsmål var: Kommer begreberne før eller efter tingene? Og dermed: Hvad er et begreb?

Til formålet er det tilstrækkeligt at opridse tre positioner i debatten.

Nominalisme: den materielle verden er den virkelige verden. Almenbegreber er erfaringsbaserede betegnelser for fænomener. Erkendelse er sansebaseret og kommer efter tingene. (Aristoteles)

Begrebsrealisme: ideer eller almenbegreber er den virkelige verden. Sanseverdenen er blot et genskin af ideernes evige, uforanderlige verden. Erkendelse er ide-baseret og kommer før tingene. (Platon) 

Konceptualisme: Almenbegreber er koncepter i bevidstheden. Der er en dialektik mellem sansebaseret og ide-baseret erkendelse. Ord skaber virkeligheden og virkeligheden skaber ordene. Magister Abelard (1079-1142): ”Tanken skaber sproget og sproget skaber tanken.”

Nysprog

Orwell beskriver i ”1984” et fascistisk forsøg på at drive en ekstrem begrebsrealisme igennem ved udvikling af et nyt sprog - ”Newspeak”.

Med politisk hensigt gøres ideer og begreber mere virkelige end virkeligheden. Herved styres folkets tanker og holdninger. Nysprog er et sprog som udslukker selvstændig tænkning. En fantastisk omprogrammering af en befolkning.

Der foregår en målrettet forsimpling af grammatikken og reduktion af ordforrådet.

Staten udrenser trinvist alle ord, hvormed man kan tænke nuanceret. Alting må på Nysprog udelukkende betegnes som grader af godt og ondt på en skala fra ”dobbeltplusgod” og nedad.

I stedet for nuancerede vurderinger og sund fornuft anvendes ”Duckspeak” /”Andetale”. Det er en strøm af forenklede, klichéagtige følelsesudtryk, hvormed man giver udtryk for unuanceret kærlighed eller had. Enten – eller. Plus eller minus.

På den måde fremmes udbredelsen af den ønskede "Dobbelttænkning", som har til formål at udelukke ”Thoughtcrimes” / Tankeforbrydelser og dannelse af en opposition.

Ordenes betydning og facts ændres eller udskiftes fra dag til dag, efter regimets behov. Således vil alt hvad nationens moustache-behængte leder - "Big Brother" - udtaler til enhver tid være sandt. Hvis han siger at alt i landet går som planlagt, er det ikke muligt at tænke, at noget staten gør er dårligt. Definitionsmagten over sproget er absolut.

Det fører befolkningen ud i en nærmest skizofren nihilisme.

Sandhed relativers og til-intet-gøres. Ingen oplysninger fra styret kan forventes at være sande, thi sandhed som sådan eksisterer ikke. "Big Brother" kan frit anvende ligegyldig "Andetale" og tankeforvirrende slogans i sine taler. F.eks. "Krig er fred".

Hvis facts og sandhed ikke eksisterer, hverken socialt eller som mentale kategorier, er alt muligt.

I Nysprogs nye virkelighed, hvor en total begrebsrealisme hersker, er ingenting faktuelt muligt før regimet tillader det. Således udelukker regimets uhæmmede ret til at lyve i princippet alting. Ingenting eksisterer ved sin egn ret. Alt kan lyves frem - og bort igen. Den absolutte negation - "Intet" - behersker befolkningen.

I "1984" er mennesker udelukkende stats-subjekter. Enhver i samfundet kan meget hurtigt "forsvinde" og forvandles til en "Ikke-person", det vil sige en forpestet urørlig man ikke længere må tale om. Formentlig endnu én af de uheldige selvtænkende borgere, som skal tilintetgøres. Som krop og i erindringen.

Det var i korthed George Orwells opskrift på, hvordan en statsligt drevet nihilisme hersker over et samfund for tid og evighed.

 

Om samme emne:

https://internetdidaktik.dk/psykologi-russisk-skizofreni

Historisk eksempel på Newspeak: Folkedemokratiet i DDR omtalte Berlinmuren som ”Den antifascistiske Beskyttelsesmur”.

https://de.wikipedia.org/wiki/Antifaschistischer_Schutzwall