Descartes: Om Metoden

 

Den kartesianske reduktion

For nylig genlæste jeg René Descartes' beskrivelse af, hvordan man anvender tvivlens nådegave til at skabe nye og nyttige indsigter. Hans lille afhandling "Om Metoden" fra 1637 er en fremragende guide til det formål.

Først og fremmest må man være i stand til at tvivle om alt. Det er en forudsætning for, at man overhovedet kan stille spørgsmål til verdens natur.

UFOer - nutidens Lygtemænd?

 

Da jeg så en UFO

Så vidt jeg kan fornemme er der givet "frit lejde" til mennesker, som har set sære ting på himlen. Tidsånden, stemningen og debatten omkring disse besynderlige fænomener har ændret sig. Man bliver formentlig ikke anset for at være mere småtosset, end ens medmennesker i forvejen tror man er. Ikke af den grund, i det mindste. 

Derfor denne historie, som tilmed åbner for interessante spørgsmål om virkelighedens natur.

Observationen:

Strøtanker om love & paradigmer

 

Intonation

Det græske fysis betyder natur. Som natur har fysikken været til fra verdens begyndelse. Energi, masse, tyngde, rum, tid og alt andet opstod, da universet blev til med et snuptag, for sådan ca. 13 – 14 tusind millioner år siden.

Lad os overveje måden at forstå fysikken på.

Hvorfor er viden om det fysiske formateret som den er? Hvorfor beskrives f.eks. fysiske fænomener som om de adlyder love?

Marat, russisk krigsfange

 

Krig er en kamp om sjæle.

I den russisk-ukrainske krig er det vigtigt at få hul igennem til Rusland. Som bekendt har streng censur i høj grad afskåret landet fra verdens informations-kredsløb.

Hvordan omgår man censuren og kommer i kontakt med russerne? Hvad er mål og midler for en modpropaganda? De problemer forsøger man i Ukraine at løse ved hjælp af sociale medier.

Mark Twain vs. russisk enevælde

 

22 Januar 1905 maltrakterede Zarens soldater hundredvis af ubevæbnede demonstranter i Sct. Petersborg.

Denne "Blodige Søndag" var et forspil til revolutionerne i 1917. Og endnu en god grund til at Mark Twain foragtede den russiske enevælde, inderligt. 

Disse zarkasmer er fra 1906:  

Livet i middelalderen var hårdt og trist for de fleste mennesker i kristenheden, men ikke nær så hårdt og og trist som livet i Rusland i vore dage.

Leo Trotskij om den permanente revolution

 

På det seneste er det blevet helt tydeligt, at Rusland er ramt af svær demens - samt anfald af paranoia. Patienten er p.t. selvskadende og udadreagerende. Man har måttet isolere patienten.     

Senile imperier har det med at glemme, at deres storhedstid er forbi. Rusland er et narreskib.

Det kan være opmuntrende at mindes, hvordan russerne i årene 1905 - 1917 lavede revolution(er) og skaffede sig af med det skadelige zarstyre.  

Russisk skizofreni

 

Man kan rejse til verdens ende på en løgn, men hjemturen bliver besværlig.

Russisk ordsprog.

 

I krig er løgn et vigtigt våben. Sandheden bør skjules bag en livvagt af løgne, som Winston Churchill udtrykte det.

Så – selvfølgelig lyver modstanderne i den ukrainske krig. Men man kan nok undre sig over hvorfor russerne lyver ofte og klodset?

Émile Verhaeren: Om tysk stormægtighed

Émile Verhaeren (1855 – 1916) var belgisk digter.
 

Om tysk stormægtighed

"Det er ikke min mening, at disse linjer skal være som teksten til en gravskrift over vore jordede byer. Livet lever under dem og vil rejse sig af asken, ligesom foråret, der i sit kredsløb stiger ned i jorden og op igen, under vinteren.

Det lange stræk -

 

Den ukrainske krig bliver lang - ingen kan vide hvor lang. Men mens verden venter på at Ukraine får ekviperet og trænet alle de soldater, som skal smide russerne på porten, kan den berolige sig med videoer af russiske ammunitions-depoter, som blæses i småstykker af amerikansk raketteknologi. Sådanne ”vidundervåben” vil ikke give Ukraine sejr, men bedrer situationen.

Der er en sammenhæng mellem den våbenteknologiske udvikling og Ruslands succes som imperial stat:

Ruslands latterlige drømme

 

Med et lån fra sagesløse Dostojevsky - Rusland er en flok latterlige menneskes drøm.

Men det er en vågen drøm, hvor bange russiske drenge lærer at myrde og plyndre - thi systematisk fornedrelse af ofre og bødler er en vigtig teknik i krigen mod nazismen i Ukraine...

Krigen brutaliserer også russiske civile. Når russiske soldater kommer bort fra fronten, så går de på posthuset for at sende byttet hjem - med kærlig hilsen til mamushka og en historie om hvordan Vanja scorede den fine nye iPhone.

Sider

Abonnér på Internetdidaktik- Erik Kruse Sørensens essays RSS