Den onde Fyrste


Science-fiction novelle af H.C. Andersen.   

Der var engang en ond og overmodig Fyrste, hvis hele Tanke gik ud paa at vinde alle Verdens Lande og indjage Skræk ved sit Navn; han foer frem med Ild og Sværd; hans Soldater nedtraadte Kornet paa Marken, de antændte Bondens Huus, saa den røde Lue slikkede Bladene af Træerne, og Frugten hang stegt paa de sorte, sviede Grene.

Intro til Krigskunsten

 

Man øger beredskabet -  det blev tid til at genlæse "Krigskunsten".

https://internetdidaktik.dk/node/36

I samme omgang har jeg rettet forordet lidt til. Citat:

"Tåbelige mennesker kaster sig hovedløst ud i krig. Vise mænd samler først oplysninger, vurderer situationen og lægger planer. Man bør være sikker på at vinde, før man kæmper. Hvis man taber er man overladt til sejrherrens nåde.

En kolos på lerfødder

 

Den indsigtsfulde Paul Krugman har en artikel om Ruslands økonomiske magt - som er ret beskeden:

http://kortlink.dk/reddit/2eyfp

9. April 1940


De mørke fugle fløj
ved gry med motorstøj
i eskadriller over byens tage.
Da så vi og forstod,
det gik til hjertets rod,
at vi fik trældoms bitre brød at smage.

En dag så klar og blå!
Den sol vi vented på
var kommet, men den lyste som i blinde.
Betvunget, smertestum
lå Danmark sluttet krum,
så dybt i kval og nød som ingensinde.

Russiske ambitioner

 

Indtil 1918 var Polen en russisk provins.

I lighed med Litauen, Estland, Letland, Finland, Ukraine - samt en skok nationer i Kaukasus og Asien. Heller ikke kineserne har glemt, at Rusland i 1800-tallet erobrede store dele af Manchuriet...

Ved et møde i "1. Internationale" i 1867 beskriver Karl Marx zarstyrets reaktionære karakter og imperialistiske ambitioner - og hvordan et selvstændigt Polen kunne fungere som bolværk mod Rusland:  

Dødszoner

Sun Tzu siger:

Når man invaderer fjendtligt område, er det hovedprincippet, at dyb indtrængen virker samlende på hæren, mens en mindre indtrængen medfører opsplitning.

Når du forlader dit eget land, og fører hæren igennem nabolandet, befinder du dig i kritisk terræn.

Når det er muligt at kommunikere til alle fire sider, er man i et område, hvor landeveje forenes.

Når du trænger dybt ind i fjendens rige, er hæren i vanskeligt terræn.

Når du kun trænger et lille stykke ind på fjendtligt territorium, er du i let terræn.

Bunker-øjeblik

En god gammeldags gammeltestamentlig forbandelse - 

Menneskesøn, syng en klagesang over Farao, Ægyptens konge, og sig til ham:

Du folkenes løve, det er ude med dig!

Du var som en drage i havet med prustende næse, med fødderne plumrede du vandet, oprodede dets strømme.

Så siger den Herre Herren: Jeg breder mit garn over dig ved en sværm af mange folk, de skal drage dig op i mit net.

Krigskunst

 

Si vis pacem, para bellum.

Hvis du vil have fred, forbered dig på krig - og hvis du ikke vil have fred, så forbered dig på krig...

Si vis bellum, para bellum.

Krig er fandens dyr.

Sun Tzu siger:

The Net of Religion

William Blake: The first book of Urizen (1794) Plate 25. Redigeret af EKS

Navnet Urizen er et sprogspil over udtrykket “Your Reason”. Urizen er Blakes billede på forstanden, som er spaltet ud af det oprindelige sind, den er kastet ud af evigheden. 

Som erstatning harmonien skaber Urizen sin egen verden (vores verden!), behersket  af rationalitet, oplysning og naturlove…samtidig lider han derved, og det skaber åndelig forurening, religiøs ideologi - 

 

The Ox in the slaughterhouse moans,

The Dog at the wintry door, 

Om krig og idioti

J.W. v Goethe: Faust, tragediens første del. Oversat af P. Hansen. (1910) Side 35.

 

Søndags-snak omkring langbordet på værtshuset.

En borgermand:
Den ny borgmester er mig lidt for vigtig!
nu, han er valgt, nu ser man det først rigtig.
Og hvad har byen så ved byttet tjent?
Nej, tiderne forværres mer og mere,
og vi må større lydighed præstere
og større skatter, end vi før har kendt.

Sider

Abonnér på Internetdidaktik- Erik Kruse Sørensens essays RSS