Kirkegården

 

Det er dog en filens masse tekster, jeg har klapret ned igennem årene. Mange er forsvundet på afdøde harddiske og undervisningsplatforme.

Adskillige af de, der har fundet et hjem her på siden, trænger til beskæring og oppyntning.

Det er projektet i disse dage, når det ikke er vejr til at gå i haven.

I dag stødte jeg på et digt, midt i al prosaen. Det bad så mindeligt om at blive redigeret.

Det kommer fra en laaang rapport om registrering af gravminder fra 1992. 

Kompetencer

 

“Kompetence”” er et ord, hvor betydningen i høj grad afhænger af situationen. Det er en ”"flydende betegner", kontekstafhængig.

Traditionelt har ordet betydet, at man besidder myndighed, adkomst, beføjelse. Man er i besiddelse af de nødvendige egenskaber til at varetage en bestemt funktion. 

I nutiden betegner begrebet også éns kapacitet til at mestre krav, man stilles overfor. 

Når man besidder kompetence, forventes det, at man véd hvad man gør,– idet man er klar over hvilken sammenhæng, man gør det i.  

Intellektuel ejendomsret


“Patent” kommer af det latinske tillægsord "patens" som - besynderligt nok - betyder “åben”, "fri", "tilgængelig". 

Et patent er en offentlig kundgørelse om at en person, eller en virksomhed, er tildelt statsgaranterede rettigheder over en opfindelse, fx et lægemiddel, som potentielt kan redde millioner af menneskeliv.

Som udgangspunkt er dette rimeligt nok. Og vi kender til hudløshed argumentet: Hvis ikke medicinalindustriens rettigheder beskyttes, har den ingen interesse i at bruge penge på at udvikle ny, livreddende medicin.

Der er intet mystisk ved mystik

 

”Herren fortalte mig en vittighed. Og at se ham le har gjort mere for mig, end nogen bog,  jeg nogensinde kommer til at læse.” - Mester Eckhart.

Man bevæger sig ind i et felt, i et rum, som er der hele tiden.

Man er sammen med Buddha i parken, da han holder sin første prædiken.

Man forstår pludselig hvorfor Jesus blev Kristus, da soldaterne smækkede ham op på et par planker, hentet fra et byggestillads.

Man er en stund Brahman selv: universets drøm om uendelig fred, visdom og kærlighed.

En hjerne i en spand

 

En af mine medstuderende på Ph.d.- studiet kom af og til på besøg i mit kontor, når han ikke gad skrive mere og kedede sig. Med sig havde han en hjerne i en spand, altså sådan metaforisk.

Han undersøgte nemlig, i fuldt alvor, om den menneskelige bevidsthed bor i en “hjerne i et kar” og ville bevise, at vi ikke befinder os i en skummel Matrix. I stil med Platons hulelignelse.

Filosoffer kalder det "omverdensproblemet."

Nogen skulle hans skrivefrustrationer åbenbart gå ud over.

Skat, vaccine og køer

 

Så fik jeg endelig et skud for mine skattepenge.

Da jeg bagefter sad og ventede på eventuelle fysiske reaktioner og kiggede mig omkring i Arena Næstved, mens jeg nippede til et bæger saftevand, så var reaktionen blot en lille fugtighed i øjenkrogen.

Det er sgu stort, det her. Jeg har lige købt en dosis civilisation. Her ser vi velfærdsstaten, når den er bedst - en velsmurt vaccinations-maskine i fuld drift. 

Religiøsitet og samfund

Randbemærkninger til H. Whitehouse & L. H. Martin (red.): Theorizing religions past. Archaeology, History and Cognition. (2004)

Ifølge antropologen Harvey Whitehouse findes der i hovedsagen to former for religiøsitet. 

Imagistic (billedbaseret) religiøs praksis. Bygger på visioner. Der er oftest få deltagere i ceremonierne, som har et højt følelsesniveau. Formålet er "at træde ud af sig selv”, at være ikke-identisk. Denne religiøsitet udgår fra synet - billed-synet.  

Padderockere

 

Padderockerne har lavet sig et klubhus under fliserne i vores havestue. De kan leve i det rene grus og har kun respekt for tæsk, mørke eller ild. Roundup bider også på dem, men det er for ubehageligt.   

Padderokke er en relikt fra kultidens skove og har formentlig overlevet, fordi de danner netværk; de er rhizomer - planter med lange, sammenhængende jordstængler. 

Kurosawa: De syv samuraier

 

Akira Kurosawa var en fantastisk instruktør. Kameraet står det helt rigtige sted. Skyerne driver over landskabet som de skal. Hver bevægelse og replik tegner personlighederne og hver personlighed passer ind i temaerne.

Der er ”bøffer” i hans film, bevares. De er helt på niveau med hvad andre instruktører har begået. (No. 44)

https://www.imdb.com/title/tt0089881/goofs/?tab=gf&ref_=tt_trv_gf

Hurra for den private ejendomsret

 

"Privat" er afledt af det latinske "privare", som betyder "berøve", "unddrage". Men også "sætte fri", "undslippe".

Den liberale filosof John Locke mente, at de ting man skaber ved sit arbejde, bliver en del af éns ukrænkelige, selv-ejede krop. Igennem arbejdet lægger man noget af sig selv i de ting, man frembringer.  Produktet er uadskilleligt fra den, der frembringer det. Det besidder en privat, fri værdi. Man kan gøre med det, hvad man vil.

Sider

Abonnér på Internetdidaktik- Erik Kruse Sørensens essays RSS