Arkæologi: Altings Begyndelse?

 

Nyt syn på jæger-stenalder

Antropologen David Graeber og arkæologen David Wengrow har begået et monster-essay på over 700 sider som:

  1. Dekonstruerer (destruerer!) en række grundkoncepter, hvad angår menneskehedens tidlige politiske historie.

  2. Åbner for nye fortolkninger af civilisationens historie, med belæg i arkæologiske fund og antropologisk viden.

Teori

Forfatterne anlægger en simpel teoretisk ramme: de opstiller tre grundlæggende friheder.

Friheden til at leve, hvor man vil, friheden til at nægte at adlyde ordrer og friheden til at indgå i nye sociale sammenhænge.

Over for disse friheder opstilles tre magtformer.

Magten over vold, magten over information og karismatisk magt - evnen til at gøre indtryk på andre, sådan at de gør, hvad man ønsker.

Spillet mellem disse koncepter driver bogens argumentation og søgen efter spørgsmål - som kan få os til at gå fra koncepterne. F.eks. hvad angår konceptet civilisation.

Hvad er civilisation?

Der findes en udbredt myte om at vore jæger-samler-forfædre levede et begivenhedsløst socialt liv i mindre nomadiserende grupper, ude af stand til at skabe komplicerede samfundsformer. Komplicerede samfundsformer forudsætter udvikling af en høj grad af specialisering og klassedeling.

Meget tyder på at denne opfattelse af historiens gang trænger til kraftig revision.

Over næsten hele kloden findes arkæologiske spor af vidt udbredte kulturfællesskaber, som med god ret kan kaldes civilisationer, længe inden bystaterne opstod i Mesopotamien for ca. 5000 år siden.

Et veldokumenteret og varieret fundmateriale indikerer, at jæger-samlere over hele Jorden har eksperimenteret på livet løs med at opfinde til-formålet-passende samfundsformer. Ofte i stort format og uden tydelige spor af udbredt specialisering eller social differentiering.

Interessante eksempler på store (og derfor regulerede) jæger-samler samfund ses i de ukrainske ”mega-sites”. I disse bosættelser har 1000-vis af indbyggere efter alt at dømme haft et virksomt og afvekslende socialt liv gennem generationer.

Blandt civiliserede mennesker i fortid og nutid handler politik om at holde de svage oppe og de stærke nede. Men sådan at de ressourcestærke og heldige ikke bliver stækket så meget, at det går ud over alle.

Det ser ifølge bogens forfattere ud til at være mere reglen end undtagelsen, at vore jæger-samler forfædre har været bevidste om ulemperne ved at have et samfundssystem, hvor andre har permanent magt over én.

Definitionsmagt

Frihedsformer og magtformer indgår i et stadigt spil. F.eks. i videnskabelige, filosofiske og politiske spil om definitionsmagten over begrebet ”civilisation”.

Wengrow og Graeber er selvfølgelig ude på noget i deres kritik af Vesterlandets brug (eller misbrug) af historien:

Revision af historieopfattelsen er en betingelse for politiske ændringer.

Først når man bryder den vesterlandske historie-ideologi ned, er det muligt at forestille sig andre og mere hensigtsmæssige måder at organisere samfund på, end nutidens.

Fortidens mennesker kunne tilsyneladende udvikle hensigtsmæssige og slidstærke styrende fortællinger om sig selv, deres forhold til hinanden og til naturen.

Det må også kunne lade sig gøre i fremtiden.

 

Noter

David Graeber og David Wengrow “The dawn of Everything A new History of Humanity” (2021).

Dansk udg. ”Altings Begyndelse” Gads Forlag. (2022)

Blandt meget andet prægede David Graeber (1961 - 2020) begrebet "bullshit jobs" - pseudoarbejde.

https://web.archive.org/web/20180807024932/http://strikemag.org/bullshit-jobs/

Ukrainske "Mega sites".

https://en.wikipedia.org/wiki/Cucuteni%E2%80%93Trypillia_culture

https://en.wikipedia.org/wiki/Maidanetske