William Blake

Filosofi: På den anden side - frygten

William Blake: Job´s Evil Dreams

 

Frygt

Herrens frygt er visdoms begyndelse; forstandig er hver, som øver den. 

Gud eller naturen er - ifølge Spinoza - to ligeværdige tilgange til det værende, to synsvinkler på ét og det samme. Den ene er religiøs og - i bedste fald - spirituel, den anden materialistisk og - i bedste fald - humanistisk. De to synsvinkler udelukker hinanden, men kan ikke tænkes uden hinanden.

På den måde giver det gamle ordsprog om gudsfrygt god mening, også i naturvidenskabelige tider. 

Digt: Ginsberg: Solsikke Sutra

Sunflower Sutra
 
I walked on the banks of the tincan banana dock and sat down under the huge shade of a Southern Pacific locomotive to look at the sunset over the box house hills and cry.

Jack Kerouac sat beside me on a busted rusty iron pole, companion, we thought the same thoughts of the soul, bleak and blue and sad-eyed, surrounded by the gnarled steel roots of trees of machinery.

Digt: A Golden String

 

A GOLDEN STRING

As I went o’er The Rainbow Bridge
One tender Monday morning
A band of gypsies followed along
And sang a parting song:

“I give you the end of a Golden String
Just wind it into a Ball
It’ll lead you in at Heaven’s Gate
Build in Jerusalem’s wall.”

How sweet I roamed from field to field
And tasted all the summer's pride
And I the queen of love beheld
Who in sunny beams did glide!

Blake og Det evige Evangelium

The Whirlwind of Lovers

William Blake: The whirlwind of lovers.

 

Emnet er William Blakes fortolkning af kristendommen, ud fra digtet "The everlasting Gospel".

Abonnér på RSS - William Blake