Kaj Munk: Stjernerne

Kaj Munk (1898 - 1944): Stjernerne.

Kaj Munk var ikke videre demokratisk indstillet, men national-konservativ helt op i det stive kravetøj - og en varmhjertet præst, hvis prædikener, digte og skuespil selv lidet troende må anerkende for sprogkunsten.

Man må også respektere den modstandsvilje, som førte til at en bande krysteragtige tysker-håndlangere myrdede ham på Hørbylunde Bakke ved Silkeborg. Han var blevet for besværlig for besættelsesmagten.

Her er et uddrag af en julehilsen fra Kaj Munk til danskerne fra et af de onde år, hvor landet var mørkelagt, og håbet om fred og frihed næsten slukket.

 

Stjernerne

Hvor er det dog en dejlig Tanke, at hvis de retter Kanonerne lige opad for at skyde paa Stjernerne, saa falder der ikke en eneste. De er jo saa trofaste, Stjernerne. Og hvor er de blevet os kære igen.
Der var en Tid, da de ikke var paa Mode. Vi var blevet saa dygtige til at lave Lys selv. Inde i Byerne gik de og vidste slet ikke af, at Stjernerne var til mere. Og selv ude paa Landet skulde Folk altid køre i Bil eller i hvert Fald paa Cykle med nogle pralende Dynamolyskastere paa Styret.

Men saa kom der en stor Trold og blæste alle vore hjemmegjorte Lamper ud. Hvad saa vi saa? Stjernerne saa vi, at de stadig var der, at de lyste saa klart for os, som vore Forfædre har sunget om, at de gjorde for dem. De trofaste Stjerner! De er saa langt borte, at vi ikke kan naa at gøre dem Fortræd, og alligevel saa nær ved os, at de kan gøre os saa meget godt.

(...)

De trofaste, evige Stjerner!

Hvem er det, der mukker? Hvem er det, der slaar os over Fingrene med en Lineal? Aa, det er Astronomien. Den siger, at nu bliver vi for lyriske. Den siger, at Stjernerne er hverken venlige eller evige; Stjernerne er ikke andet end noget Jern og Kobber og Zink og Natrium og Brint og saadan noget, som der engang er gaaet Ild i og som ergo engang brænder ud. Og saa bliver der mørkelagt deroppe ogsaa.

Bevares! Naar Astronomien siger det, saa er det rigtigt, Astronomien er Videnskab, og Videnskaben ved Besked, og vi andre har bare at staa med Hatten i Haanden og sige Tak.

(...)

 

https://www.studieudgaven.kajmunk.aau.dk/tekster/vis/journalistik/209520/Stjernerne

https://internetdidaktik.dk/advertissement-om-stjernedigte