Henrik Wergeland: Mig Selv

Henrik Wergeland (1808 - 1845): Mig Selv.

Wergeland nåede det utroligste i sin korte levetid. Han var på skift (eller samtidig) Norges rigsarkivar, historiker, nyskabende digter (prosadigte), skuespilforfatter, avisredaktør, social reformator...

I 1841 digtede han et iltert svar til "Morgenbladet", Norges førende avis, fordi den havde forsøgt sig med et karaktermord på ham.

Wergeland gør langt og grundigt rede for, hvor ophøjet ligeglad han er med Morgenbladets mening om hans personlighed.

De personer, der nævnes i digtets sidste to strofer er hans nidske modstandere. Med sin sjæls ophøjede ro har han besejret dem - de kan ikke røre ham!

Få år efter denne svada skrev Wergeland igen for "Morgenbladet".

Her er sidste tredjedel: 


(...)

Klag ikke under Stjernerne over Mangel paa lyse Punkter i dit Liv.
Ha, de blinke jo, som om de vilde tale til dig!

Hvor straaler Venus iaften! Har Himlen ogsaa Foraar?
Nu have Stjernerne lyst hele Vintren; nu hvile de og fryde sig. Halelujah!

Hvilken Rigdom for en Dødelig!
Min Sjel fryder sig i Himlens Foraarsglæde, og skal deeltage i Jordens.
Den tindrer stærkere end Vaarstjernerne, og den vil snart springe ud med Blomsterne.

Herlige Aftenstjerne! Jeg blotter mit Hoved.
Som et Krystalbad nedfalder din Glands derpaa.

Der er Slægtskab mellem Sjelen og Stjernerne.
Den triner i Stjernelyset udenfor Ansigtets Forhæng, hvis Folder ere forsvundne.

Straalerne overgyde min Sjel med en Rolighed som af Alabaster.
Som en Büste staaer den i mit Indre. Stirr i dens Træk!

Nu ere de, som I ville have dem. De spodske ere stivnede.
Min Sjel har kun Ligets milde Smiil. Hvi forfærdes I mere?

Den Djævel! Büsten har et leende Hjerte under sin Rolighed.
Ve eders matte Fingre, at I ikke kunne faae fat paa det!

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Mig_Selv

https://internetdidaktik.dk/advertissement-om-stjernedigte