Helge Rode: Stjerne og morild

Helge Rode (1870 - 1937): Stjerne og Morild

Helge Rode var med i den symbolistiske bevægelse i 1890-erne (Fx Sophus Claussen, Johannes Jørgensen),  som stod i opposition til naturalismen, men blev ikke betragtet som mere overspændt, end at han kunne tjene penge ved at skrive anmeldelser i det radikale - og ikke videre "åndelige" - dagblad Politiken.

Mystik er der formentlig intet "mystisk" eller specielt ved. Måske har mange haft mystiske oplevelser, uden at vide det. Men - den slags erfaringer er det meget vanskeligt at formidle noget fornuftigt om. Hvis man ikke er i stand til det, bør man nok lade være med at plage omverdenen med sine viderværdigheder.

"De, der ved, taler ikke, de der ikke ved, taler." Det sagde - Lao Tzu.

Helge Rode talte, for han kunne ikke lade være med at digte.

 

Stjerne og Morild

Over mig er Himlen med Stjerneglimt,
under mig er Vandet med Morildskimt.
En Stjerne er en Sol — uendelig stor,
sees dog kun mod Nattens sorte Ramme.
Morild: smaa usynlige, der i Havet bor,
lyser dog i Mørket som en Flamme.

Stjerne og Morild. Det Sortes Lys,
I ligner hinanden nøje,
synes lige store for mit Øje,
— for mit undrende, stirrende Øje.

Stjerne og Morild! Nattens Børn,
Ret har mit undrende Øje:
Lige store er I for det Høje,
— for det evig uendelig Høje.

Aa underlige Verden!
Kunde jeg mig sænke
i dine Hemmeligheders Vrimmel.
Aa underlige Hjerne,
der prøver at tænke
Tanker med svimlende Svimmel.

Aa underlige Verden!
Som skrigende Ravne
flakser alle Spørgsmaal i Stimmel.
Aa underlige Hjerne,
der prøver at favne
den dybe — aa den grænseløse Himmel.

Det kæmper bag Panden
for Klarhed at bringe,
for Tanken at tvinge.
Det bryder og bruser og brister.
Stjerneglimt
og Morildskimt,
de fyger som funklende Gnister.
De styrter som flimrende Afgrund i min Hu.
De lyser som et mægtigt Tempels Smykke.
Hvad er det sande? Aa svar mig du!
Evighedernes Rædsel og Gru,
eller Evigheders Vidunderlykke?

Hvide Blomster  (1892)

 

https://kalliope.org/da/text/rodeh2017090705

https://internetdidaktik.dk/advertissement-om-stjernedigte