Walt Whitman: Evindelig rullende strømme

Walt Whitman (1819 - 1892): Leaves of Grass v/ Niels Møller

Whitman er den store vildmand i amerikansk litteratur. En følsom og kraftfuld ener, som i dette digt viser at han ikke var bange for det store spørgsmål: Hvad er det, der er?  

Han skrev sine fritformede og vildtvoksende "Græsblade" livet igennem og nåede at samle omkring 400 af dem.

 

EVINDELIG RULLENDE STRØMME

Evindelig rullende strømme, ustanselig virkende magt!

Usete kraft, snart samlende, snart skillende, så vidt som rummet spredes

mellem månen og solen og jorden og stjernernes vrimlende hære...

Der bringes budskab fra fjerne kloder, men hvem kan tyde de sære tegn?

Hvor er verdens inderste hjerte, livets forlener?

Hvad er det alt, denne samling af talløse ting uden mål, uden grænse?

Disse så smidige omsvøb og vink, hvad betyder de?

- Ordet, der løser den vældige gåde, hvem griber det?

O, denne flydende, uhyre enhed!

Verden er mangedelt, dog er den samlet til et -

Sådan bærer et skib os henover havet.