Sophus Schandorph: Til Stjernerne

Sophus Schandorph (1836 - 1901): Til Stjernerne

Sophus Schandorph var Cand. theol. Han valgte præstegerningen fra og foretrak at leve som sproglærer og forfatter, fattigt, men uden statskirkens sindelagskontrol.

Da han kom ind i kredsen af naturalister omkring Georg Brandes fandt han sit virkelige kald, det sociale engagement. Det kom til udtryk i en række social-realistiske noveller og romaner. Adskillige af dem er stadig "i trykken", som boghandlerne siger. Om ikke andet, så som e-bøger.

En fin lyriker var han også.  

Til Stjernerne

Skjønne Stjerner! I som favne
Lyset, der fra Jorden flygter,
lad min Sjæl hos Eder havne
paa sin tause Natteflugt.

Hvis min Elskte fra sit Kammer
tankefuld hen for sig stirrer,
lok med Eders hvide Flammer
hendes Hu til Eder op!

Da skal tvende Sjæle skride
til et dejligt Stævnemøde,
og i Eders Lys, det hvide
samles til et Flammekys.

Der de trygt sig kunne lejre,
tag imod dem, kjære Stjerner!
Lad dem Brudefesten fejre
i det kydske Straaleskjær!

kortlink.dk/google/2bbs9 

https://internetdidaktik.dk/advertissement-om-stjernedigte