Adam Oehlenschläger: Sanct Hansaften-Spil

Adam Oehlenschläger (1779 - 1850): Sct-Hansaften Spil (1803) 

Som bekendt af alle studenter, som er blevet tvunget til at læse "Guldhornene", indfører Oehlenschläger universalromantikken i dansk litteratur. Kernebegreber i denne verdensfortolkning er naturdyrkelse, genidyrkelse, panteisme og enhedstanke - alt er ét. Det er blot den slemme kultur, som har adskilt menneskene fra naturen og hinanden.

Derfor gælder det om at opsøge naturen - og kærligheden - om ikke andet, så i fantasien. Her er et lille uddrag af Oehlenschlägers langdigt om en søndagstur til Dyrehavsbakken og hvordan kærligheden sejrer over den borgerlige snusfornuft.  

Sct-Hansaften Spil er frisk og fornøjelig familie-underholdning - tilsat små dejlige midnatsgys...

 

Döden stiger over den fierne Kirkemuur og gaaer forbi Skoven, giennem Marken, til en Bondebye, med sin Lee paa Nakken,i det han synger:

Een, to, tree!
I ranglende Dands!
I danglende Dands!
Med skimtende Lee,
I Maaneglands!

Een, to, tree!
Med ringlende Been,
med dinglende Been!
Jeg har hvæsset min Lee,
paa Gravens Steen.

Een, to, tree!
Fra den sorte Grav!
Med blinkende Lee
maa jeg meie dem af,
mens Maanen leer.
Jeg kommer tilpas!
Du rinder ei meer,
mit Timeglas!

Afsted, afsted,
med hurtige Fied,
i Taage mellem Snoge,
over Engen hen,
mellem Lygtemænd.

Een, to, tree!
I ranglende Dands!
I danglende Dands!
Med skimtende Lee,
I Maaneglands!

https://kalliope.org/da/text/oehlen2018083001

https://internetdidaktik.dk/advertissement-om-stjernedigte