Om at filosofere med en skovl

William Blake: Fond desire Strange Lands to know (ca. 1821)

 

Et bed i haven trænger til jordforbedring, så i dag har Fatter fattet skovl og trillebør. Han er fremavlet på et gammeldags hånddrevet gartneri og årtiers skrivebordsarbejde har ikke visket jordarbejdets kendte bevægelser ud af musklernes hukommelse. Det er sjovt at svinge en skovl, i selvvalgt tempo.

Pauser er en vigtig del af havearbejdet. Man læner sig elegant op af redskabet i den klassiske arbejdsmands-positur. Der er god tid til et sideblik på sagerne.

Der stander to folk

Albrecht Dürer: Ritter, Tod und Teufel 1513

 

Folkevisen findes i  Evald Tang Kristensens “Jyske Folkeminder, især fra Hammerum Herred” 1876.  Indspillet af Frode Veddinge, “Harpens Kraft” LP 1978.

Frokost med Bosch & Dali

Hieronymus Bosch. Detalje fra "De jordiske glæders have"

Hieronymus Bosch. Detalje fra "De jordiske glæders have" omk. 1500

 

For at gøre sandheden mere sandsynlig, må man ubetinget blande noget løgn imellem.   

- Dostojevskij

 

Vi begynder med tre meditationer:

Indtag en hvilken som helst stilling og sig “uhmmm”.  

Meditér på brun sovs fra spand -

Meditér på pølseskiver -

Meditér på pølseskiver i brun sovs -

Tonen er slået an, historien kan begynde:

Google: en tillidsskabende artefakt

Dette er en sammenfatning af en undersøgelse jeg foretog i 2007 af hhv. en Htx og en Hhx-klasses brug af Google, én dag, i undervisningstiden.

Datagrundlaget var automatisk genererede logninger af elevernes internet-aktiviteter. Logfilen blev derefter gennemsøgt med særlig henblik på at belyse elevernes Google-søgninger.

Formentlig er der så megen kontinuitet i problematikken omkring elevers anvendelse af internettet, at iagttagelserne stadig kan være relevante.

 

SAMMENFATNING

Vi kan i søgningerne iagttage: 

Spinozas tænkemaskine

Slibemaskine, Spinozahuis, Leiden

Møllen

T.S Eliot: Hvad tordenen sagde

 

En note om manglende noter

"Hvad tordenen sagde" er sidste afsnit af T. S. Eliots langdigt ”Ødemarken” (1922).

Kilde: http://www.gutenberg.org/ebooks/1321

Jeg har hentet hjælp hos Kai Friis Møller og Tom Kristensen: ”Ødemarken og andre digte” (1948/ 1998).

Noter fra mit vinterkvarter

Det stille sted, verden drejer sig omkring - T.S Eliot

Stædig nordøstenvind, snevejr og ingen sol i månedsvis gav uønskede gæster om bord: Influenza, bronchitis og lungebetændelse. Som et murmeldyr sover man vinteren bort på reserverne. En morgen i april barberer man sig, og aner en hulning i kinderne, som ikke var der før.

Verlaine: O skøre katedral!

Nej. Det 16. århundrede var gallisk, og kættersk!
Mit knuste hjerte driver om langt borte fra
Vore dages kødelige sind og triste kød
På middelalderens enorme ocean

Fyrste, politiker, munk, håndværker, kemiker,
Arkitekt, soldat, læge, advokat,
Mit skibbrudne hjerte får livet tilbage ved
Tanken om tidens glødende skaberkraft!

Hvor konger og andre - hvem som helst -
Siger om mig, at jeg er en helgen
Fuld af gode gerninger, høj teologi, 
Fromme tanker og stærk moral 

Topografisk beskrivelse af Militærvej 22

 

Gartnere dyrker grøntsager, blomster og frugt. Bønder tager sig af korn, majs og roer.

Romanforfattere kører palle efter palle med tykke bøger ind i varehusene. De handler meget ofte om kærlighed, krig og mord.

Digtere sælger små bøger fra boder ved vejen. De handler om alt muligt, for eksempel om barndommens træer, om jord, luft, ild og vand.

Finder man under en markvandring et par blomster, som vækker et fiber i éns hjerte, er det belønning nok for ulejligheden.

Vi kysser stjernerne godnat

Om lysforureningens æstetik

September 2017

En kølig sensommeraften. Koncert med The Savage Rose. Den gamle Sukkerfabrik, Stege.

Møns fhv. sukkerfabrik er i god drift og fin form. Der er gang i alskens business i de gamle haller. Udenfor står der denne aften boder med kram, kunst, pandekager og rigeligt med øl. Det lokale øl indbyder til at blive drukket. Armene bøjede sig villigt, og på det kan man nok fornemme om øllet er godt.

Sider

Abonnér på Internetdidaktik- Erik Kruse Sørensens essays RSS