Zeitgeist i gymnasiet

Forbemærkninger 2017

Hvad man dog kan finde af glemte sager, når man en regnvejrsdag rydder op i kasser og skabe i kælderen. 

Det følgende er en revideret artikel fra min tid på SDU. Artiklen er mit bidrag til en større undersøgelse af hvordan gymnasielærere havde det med gymnasiereformen i 2005. Aftagerne var undervisningsministeriet og gymnasielærernes fagforening, GL. Undersøgelsen blev udført af et hold undervisningsforskere, som ph-d. stipendiat Sørensen indgik i. Man kalder det "sidemandsoplæring".

Mælketuren i Kildemarkskvarteret (1943)

"Fandens, tyskere". Mælkemand Larsen bander stille og indædt, da vi i skridtgang nærmer os den tyske patrulje, som har stillet sig på tværs af Rampen foran Sparekassen. Deres "Prærievogn" holder ved kiosken "Irma" og butikken ser meget lukket ud. På hjørnet af Adelsvej står  "Dueklipperen" som en hvid skygge i vinduet til sin salon. Lige nu har han ingen at snakke due-totalisator med, og han tænker nok mest på, hvornår den tyske patrulje kører videre. I butikkerne overfor er der heller ingen kunder, hverken hos købmand Jensen, eller i grøntforetningen "Expres".

Allen Ginsberg: Solsikke Sutra

Jeg gik langs blikskurene på kajen hvor bananbådene lægger til og satte mig i skyggen af et enormt Southern Pacific lokomotiv for at se solen gå ned over parcelhusbakkerne og græde.

"The Facebook Experiment" - en kritik

"Institut for Lykkeforskning" meddelte ved juletid 2016, i samarbejde med Sociologisk Institut KU, at resultaterne af instituttets studie, "The Facebook Experiment", nu er offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift. Eksperimentet blev udført i 2015 og påviste sammenfald mellem brugen af Facebook og brugernes livskvalitet. Tidsskriftsartiklen redegør for "casual evidence", der herved fremskaffedes; formentlig i betydningen uformel, ikke forpligtende, ikke repræsentativ evidens. Der er også publiceret en lettere tilgængelig fremstilling af forsøgets resultater.

 

Gæld - gyldig eller gældende?

Nøgternt betragtet lever banker at sætte "kunderne" i gæld; det er disse institutters nødvendige funktion og grund til at eksistere. Når en bank låner penge ud, skabes med et par klik på en computerskærm nye penge ud af den tynde luft. Pengene hentes ikke i Nationalbanken eller andre steder, men skabes på baggrund af bankens egen kreditværdighed. Gælden kaldes kredit - man tror på debitor - skyldneren.

Rejsebrev fra provinsen

Shamanen rækker mig et glas med en tyktflydende grønlig væske. Jeg skyller den ned i ét drag. Den smager som fin gammel cykelslange blendet med sveskesaft. I dag er der også en afsluttende note af rådne blade. Ude af øje, snart inde i sind…

Han ønsker mig god rejse. Jeg mumler “tak” og går hen og lægger mig - og venter med et tørklæde for øjnene. Det er sikkert et ømt syn.

Man kan vænne sig til meget, sagde manden. Han havde fået en glødende ildrager i låret.

Stilladsering

OM BEGREBET STILLADSERING

Begrebet diskuteres første gang i en artikel fra 1976. 1) 

Stilladsering bør ifølge forfatterne ikke opfattes som en opskrift på ”hvordan man gør” i undervisning, men som en måde at beskrive børns problemløsningsstrategier på – i fællesskab med voksne; ikke som et ”undervisningsværktøj”, men som en måde at reflektere over undervisningen:

Store mænd og små mennesker

Peder Bodilsens rytterstatuette

Højt på en spiralsnoet søjle af rødbrune klinker, midt på det lille Hjultorv foran Næstveds 1800-tals rådhus og arrest, dér står et rytterportræt man let overser: en bronzestatuette, som skal forestille stormanden Peder Bodilsen fra 1100-tallet. 

Umiddelbart betragtet forestiller den nogle ideer/billeder/tanker om riddere, stormænd, ære, rigdom, historie. Den forestiller, idet den stiller sig for. Men hvad står den foran? Eller (hvad der er næsten det samme): hvad ligger der bag?

Immanens: Et liv

Gilles Deleuze

Immanens: Et liv

Hvad er et transcendentalt felt? *

Optøjer på kirkegården?

23-03-15

Hej Erik,

jeg har læst din spændende tekst om kirkegårde i Danmark. Jeg er i gang med et speciale på arkitektskolen, hvor jeg arbejder med fremtidig anvendelse af Danmarks landsbykirker. I dette studie indgår naturligvis også kirkernes omgivelser, som jo altså er kirkegårde.