O skøre katedral!

Nej. Det 16. århundrede var gallisk, og kættersk!
Mit knuste hjerte driver om langt borte fra
Vore dages kødelige sind og triste kød
På middelalderens enorme ocean

Fyrste, politiker, munk, håndværker, kemiker,
Arkitekt, soldat, læge, advokat,
Mit skibbrudne hjerte får livet tilbage ved
Tanken om tidens glødende skaberkraft!

Hvor konger og andre - hvem som helst -
Siger om mig, at jeg er en helgen
Fuld af gode gerninger, høj teologi, 
Fromme tanker og stærk moral 

Topografisk beskrivelse af Militærvej 22

 

Gartnere dyrker grøntsager, blomster og frugt. Bønder tager sig af korn, majs og roer.

Romanforfattere kører palle efter palle med tykke bøger ind i varehusene. De handler meget ofte om kærlighed, krig og mord.

Digtere sælger små bøger fra boder ved vejen. De handler om alt muligt, om barndommens træer, om jord, luft, ild og vand.

Finder man på en markvandring et par blomster, som vækker et fiber i éns hjerte, er det belønning nok for ulejligheden.

Vi kysser stjernerne godnat

Om lysforureningens æstetik

September 2017

En kølig sensommeraften. Koncert med The Savage Rose. Den gamle Sukkerfabrik, Stege.

Møns fhv. sukkerfabrik er i god drift og fin form. Der er gang i alskens business i de gamle haller. Udenfor står der denne aften boder med kram, kunst, pandekager og rigeligt med øl. Det lokale øl indbyder til at blive drukket. Armene bøjede sig villigt, og på det kan man nok fornemme om øllet er godt.

Zeitgeist i gymnasiet

Forbemærkninger 2017

Hvad man dog kan finde af glemte sager, når man en regnvejrsdag rydder op i kasser og skabe i kælderen. 

Det følgende er en revideret artikel fra min tid på SDU. Artiklen er mit bidrag til en større undersøgelse af hvordan gymnasielærere havde det med gymnasiereformen i 2005. Aftagerne var undervisningsministeriet og gymnasielærernes fagforening, GL. Undersøgelsen blev udført af et hold undervisningsforskere, som ph-d. stipendiat Sørensen indgik i. Man kalder det "sidemandsoplæring".

Mælketuren i Kildemarkskvarteret (1943)

"Fandens, tyskere". Mælkemand Larsen bander stille og indædt, da vi i skridtgang nærmer os den tyske patrulje, som har stillet sig på tværs af Rampen foran Sparekassen. Deres "Prærievogn" holder ved kiosken "Irma" og butikken ser meget lukket ud. På hjørnet af Adelsvej står  "Dueklipperen" som en hvid skygge i vinduet til sin salon. Lige nu har han ingen at snakke due-totalisator med, og han tænker nok mest på, hvornår den tyske patrulje kører videre. I butikkerne overfor er der heller ingen kunder, hverken hos købmand Jensen, eller i grøntforetningen "Expres".

Allen Ginsberg: Solsikke Sutra

Jeg gik langs blikskurene på kajen hvor bananbådene lægger til og satte mig i skyggen af et enormt Southern Pacific lokomotiv for at se solen gå ned over parcelhusbakkerne og græde.

"The Facebook Experiment" - en kritik

"Institut for Lykkeforskning" meddelte ved juletid 2016, i samarbejde med Sociologisk Institut KU, at resultaterne af instituttets studie, "The Facebook Experiment", nu er offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift. Eksperimentet blev udført i 2015 og påviste sammenfald mellem brugen af Facebook og brugernes livskvalitet. Tidsskriftsartiklen redegør for "casual evidence", der herved fremskaffedes; formentlig i betydningen uformel, ikke forpligtende, ikke repræsentativ evidens. Der er også publiceret en lettere tilgængelig fremstilling af forsøgets resultater.

 

Gæld - gyldig eller gældende?

Denne skitse giver et hastigt rids af gældens historie i Europa. Det antydes at der findes en gælds-eftergivelsens historie. Teksten er affødt af en fornøjelig sommerferie-læsning af Richard Ehrenberg: Das Zeitalter der Fugger / Geldkapital und Kreditverkehr im 16. Jahrhundert (1922). 

 

Rejsebrev fra provinsen

Shamanen rækker mig et glas med en tyktflydende grønlig væske. Jeg skyller den ned i ét drag. Den smager som fin gammel cykelslange blendet med sveskesaft. I dag er der også en afsluttende note af rådne blade. Ude af øje, snart inde i sind…

Han ønsker mig god rejse. Jeg mumler “tak” og går hen og lægger mig - og venter med et tørklæde for øjnene. Det er sikkert et ømt syn.

Man kan vænne sig til meget, sagde manden. Han havde fået en glødende ildrager i låret.

Stilladsering

OM BEGREBET STILLADSERING

Begrebet diskuteres første gang i en artikel fra 1976. 1) 

Stilladsering bør ifølge forfatterne ikke opfattes som en opskrift på ”hvordan man gør” i undervisning, men som en måde at beskrive børns problemløsningsstrategier på – i fællesskab med voksne; ikke som et ”undervisningsværktøj”, men som en måde at reflektere over undervisningen: