Frokost med Bosch & Dali

Hieronymus Bosch. Detalje fra "De jordiske glæders have"

Hieronymus Bosch. Detalje fra "De jordiske glæders have" omk. 1500

 

For at gøre sandheden mere sandsynlig, må man ubetinget blande noget løgn imellem.   

- Dostojevskij

 

Vi begynder med tre meditationer:

Indtag en hvilken som helst stilling og sig “uhmmm”.  

Meditér på brun sovs fra spand -

Meditér på pølseskiver -

Meditér på pølseskiver i brun sovs -

Tonen er slået an, historien kan begynde:

Google: en tillidsskabende artefakt

Dette er en sammenfatning af en undersøgelse jeg foretog i 2007 af hhv. en Htx og en Hhx-klasses brug af Google, én dag, i undervisningstiden.

Datagrundlaget var automatisk genererede logninger af elevernes internet-aktiviteter. Logfilen blev derefter gennemsøgt med særlig henblik på at belyse elevernes Google-søgninger.

Formentlig er der så megen kontinuitet i problematikken omkring elevers anvendelse af internettet, at iagttagelserne stadig kan være relevante.

 

SAMMENFATNING

Vi kan i søgningerne iagttage: 

Spinozas tænkemaskine

Slibemaskine, Spinozahuis, Leiden

Møllen

T.S Eliot: Hvad tordenen sagde

 

En note om manglende noter

"Hvad tordenen sagde" er sidste afsnit af T. S. Eliots langdigt ”Ødemarken” (1922).

Kilde: http://www.gutenberg.org/ebooks/1321

Jeg har hentet hjælp hos Kai Friis Møller og Tom Kristensen: ”Ødemarken og andre digte” (1948/ 1998).

Noter fra mit vinterkvarter

Det stille sted, verden drejer sig omkring - T.S Eliot

Stædig nordøstenvind, snevejr og ingen sol i månedsvis gav uønskede gæster om bord: Influenza, bronchitis og lungebetændelse. Som et murmeldyr sover man vinteren bort på reserverne. En morgen i april barberer man sig, og aner en hulning i kinderne, som ikke var der før.

Verlaine: O skøre katedral!

Nej. Det 16. århundrede var gallisk, og kættersk!
Mit knuste hjerte driver om langt borte fra
Vore dages kødelige sind og triste kød
På middelalderens enorme ocean

Fyrste, politiker, munk, håndværker, kemiker,
Arkitekt, soldat, læge, advokat,
Mit skibbrudne hjerte får livet tilbage ved
Tanken om tidens glødende skaberkraft!

Hvor konger og andre - hvem som helst -
Siger om mig, at jeg er en helgen
Fuld af gode gerninger, høj teologi, 
Fromme tanker og stærk moral 

Topografisk beskrivelse af Militærvej 22

 

Gartnere dyrker grøntsager, blomster og frugt. Bønder tager sig af korn, majs og roer.

Romanforfattere kører palle efter palle med tykke bøger ind i varehusene. De handler meget ofte om kærlighed, krig og mord.

Digtere sælger små bøger fra boder ved vejen. De handler om alt muligt, for eksempel om barndommens træer, om jord, luft, ild og vand.

Finder man under en markvandring et par blomster, som vækker et fiber i éns hjerte, er det belønning nok for ulejligheden.

Vi kysser stjernerne godnat

Om lysforureningens æstetik

September 2017

En kølig sensommeraften. Koncert med The Savage Rose. Den gamle Sukkerfabrik, Stege.

Møns fhv. sukkerfabrik er i god drift og fin form. Der er gang i alskens business i de gamle haller. Udenfor står der denne aften boder med kram, kunst, pandekager og rigeligt med øl. Det lokale øl indbyder til at blive drukket. Armene bøjede sig villigt, og på det kan man nok fornemme om øllet er godt.

Zeitgeist i gymnasiet

Forbemærkninger 2017

Hvad man dog kan finde af glemte sager, når man en regnvejrsdag rydder op i kasser og skabe i kælderen. 

Det følgende er en revideret artikel fra min tid på SDU. Artiklen er mit bidrag til en større undersøgelse af hvordan gymnasielærere havde det med gymnasiereformen i 2005. Aftagerne var undervisningsministeriet og gymnasielærernes fagforening, GL. Undersøgelsen blev udført af et hold undervisningsforskere, som ph-d. stipendiat Sørensen indgik i. Man kalder det "sidemandsoplæring".

Mælkemanden og hans dreng

"Fandens, tyskere". Mælkemand Larsen bander, stille, da vi i skridtgang nærmer os en tysk patrulje, som har stillet sig på tværs af Rampen foran Sparekassen. En "Prærievogn" holder ved kiosken "Irma", butikken er lukket. På hjørnet af Adelsvej ligger "Dueklipperens" salon. Lige nu har han ingen at snakke due-totalisator med. I butikkerne overfor er heller ingen kunder, hverken hos købmand Jensen, eller i grøntforetningen "Expres". Grønthandler Simonsen er listet ind til købmanden, de står i døråbningen, og lader som om de ikke ser på i optrinet.

Sider

Abonnér på Internetdidaktik- Erik Kruse Sørensens essays RSS