Gæld - gyldig eller gældende?

Denne skitse giver et rids af gældens historie i Europa. Det antydes at der findes en gælds-eftergivelsens historie. Teksten er affødt af fornøjelig sommerferie-læsning af Richard Ehrenberg: Das Zeitalter der Fugger / Geldkapital und Kreditverkehr im 16. Jahrhundert (1922). 

 

Rejsebrev fra provinsen

Shamanen rækker mig et glas med en tyktflydende brunlig væske. Jeg skyller den ned i ét drag. Smagen minder om gammel cykelslange blendet med sveskesaft. Man fornemmer også en afsluttende note af rådne blade. Ude af øje, inde i sind…

Han ønsker mig god rejse. Jeg mumler “tak” og går hen og lægger mig - og venter med et tørklæde for øjnene. Det er sikkert et ømt syn.

Man kan vænne sig til meget, sagde manden. Han havde fået en glødende ildrager i låret.

Stilladsering

OM BEGREBET STILLADSERING

Begrebet diskuteres første gang i en artikel fra 1976. 1) 

Stilladsering bør ifølge forfatterne ikke opfattes som en opskrift på ”hvordan man gør” i undervisning, men som en måde at beskrive børns problemløsningsstrategier på – i fællesskab med voksne; ikke som et ”undervisningsværktøj”, men som en måde at reflektere over undervisningen:

Store mænd og små mennesker

Peder Bodilsens rytterstatuette

Højt på en spiralsnoet søjle af rødbrune klinker, midt på det lille Hjultorv foran Næstveds 1800-tals rådhus og arrest, dér står et rytterportræt man let overser: en bronzestatuette, som skal forestille stormanden Peder Bodilsen fra 1100-tallet. 

Umiddelbart betragtet fremkalder statuetten billeder og ideer om riddere, stormænd, ære, rigdom, historie. Den forestiller, idet den stiller sig for. Men hvad står den foran? Eller - hvad ligger der bag?

Deleuze: Immanens: Et liv

Gilles Deleuze

Immanens: Et liv

Hvad er et transcendentalt felt? *

Man kan adskille det fra erfaringen, idet det ikke refererer til et objekt eller tilhører et subjekt (empirisk repræsenteret). Det fremtræder derfor som en ren strøm af en a-subjektiv bevidsthed, en før-refleksiv upersonlig bevidsthed, en kvalitativ varen af bevidsthed, uden et selv. Måske virker det underligt at definere det transcendentale så uformidlet: vi vil tale om en transcendental empiricisme i modsætning til alt det, der skaber subjekts – og objektsverdenen.

Optøjer på kirkegården

23-03-15

Hej Erik,

jeg har læst din spændende tekst om kirkegårde i Danmark. Jeg er i gang med et speciale på arkitektskolen, hvor jeg arbejder med fremtidig anvendelse af Danmarks landsbykirker. I dette studie indgår naturligvis også kirkernes omgivelser, som jo altså er kirkegårde. 

Ginsberg: Kosmopolitiske hilsener

Ready-made...

 

Gendigtning af Allen Ginsberg: Cosmopolitan Greetings.

Til De Gyldne Laurbærs & Internationale Barders poesifestival, Struga 1986.

Spor af en social software

Læs afhandlingen Spor af en social software som PDF

I det følgende undersøges holdninger til anvendelsen af it blandt lærere og elever på Midtsjællands Gymnasium. [1] [2]

Analysen af læreres og elevers holdninger tager udgangspunkt i fem antagelser:

1) Skolekulturen omkring anvendelsen af it kan betragtes som en social software.

Heine: Dobbeltgængeren

Stræderne sover i den stille nat
Huset står stadig her i gaden
Derinde boede min bedste skat
Inden hun rejste fra staden

En mand står og stirrer mod månen
Jeg gyser ved synet af skræk
Han vrider hænder i smerte
Han har mine egne ansigtstræk

Dobbeltgænger! Blege kammerat!
Da min kærlighed døde dette sted
Blev du tilbage, kold og desperat
Min smertes efteraber - uden fred?

Efter Heinrich Heine
Buch der Lieder (1827)
Oprindelig uden titel

 
 

 

R.L. Jones: Fri os fra frelsen

Sunde steder hvor sjælen vågner!
Stormskyer skjuler regnbuen
Men venlighed dør aldrig
Dens magi kommer af kærlighed

Små opmærksomheder, små kærlige ord
Skaber himle her på Jorden
Der er ingen sorg de ikke kan hele
Når ilden brænder i os
Uden kors, uden tornekrone

Fri os fra frelsen, skjult og koket
Svøm mod strømmen gennem frydens ocean
Dø i livets stærke arme
Og vågn op efter dit bad i lys

Sider

Abonnér på Internetdidaktik- Erik Kruse Sørensens essays RSS