Stilladsering

OM BEGREBET STILLADSERING

Begrebet diskuteres første gang i en artikel fra 1976. 1) 

Stilladsering bør ifølge forfatterne ikke opfattes som en opskrift på ”hvordan man gør” i undervisning, men som en måde at beskrive børns problemløsningsstrategier på – i fællesskab med voksne; ikke som et ”undervisningsværktøj”, men som en måde at reflektere over undervisningen:

Store mænd og små mennesker

Peder Bodilsens rytterstatuette

Højt på en spiralsnoet søjle af rødbrune klinker, midt på det lille Hjultorv foran Næstveds 1800-tals rådhus og arrest, dér står et rytterportræt man let overser: en bronzestatuette, som skal forestille stormanden Peder Bodilsen fra 1100-tallet. 

Umiddelbart betragtet forestiller den nogle ideer/billeder/tanker om riddere, stormænd, ære, rigdom, historie. Den forestiller, idet den stiller sig for. Men hvad står den foran? Eller (hvad der er næsten det samme): hvad ligger der bag?

Immanens: Et liv

Gilles Deleuze

Immanens: Et liv

Hvad er et transcendentalt felt? *

Man kan adskille det fra erfaringen, idet det ikke refererer til et objekt eller tilhører et subjekt (empirisk repræsenteret). Det fremtræder derfor som en ren strøm af en a-subjektiv bevidsthed, en før-refleksiv upersonlig bevidsthed, en kvalitativ varen af bevidsthed, uden et selv. Måske virker det underligt at definere det transcendentale så uformidlet: vi vil tale om en transcendental empiricisme i modsætning til alt det, der skaber subjekts – og objektsverdenen.

Optøjer på kirkegården?

23-03-15

Hej Erik,

jeg har læst din spændende tekst om kirkegårde i Danmark. Jeg er i gang med et speciale på arkitektskolen, hvor jeg arbejder med fremtidig anvendelse af Danmarks landsbykirker. I dette studie indgår naturligvis også kirkernes omgivelser, som jo altså er kirkegårde. 

Kosmopolitiske hilsener

Efter Allen Ginsberg: Cosmopolitan Greetings.

 

Til De Gyldne Laurbærs & Internationale Barders poesifestival, Struga 1986.

Spor af en social software

Læs afhandlingen Spor af en social software som PDF

I det følgende undersøges holdninger til anvendelsen af it blandt lærere og elever på Midtsjællands Gymnasium. [1] [2]

Analysen af læreres og elevers holdninger tager udgangspunkt i fem antagelser:

1) Skolekulturen omkring anvendelsen af it kan betragtes som en social software.

Dobbeltgængeren

Stræderne sover i den stille nat
Huset står stadig her i gaden
Derinde boede min bedste skat
Inden hun rejste fra staden

En mand står og stirrer mod månen
Jeg gyser ved synet af skræk
Han vrider hænderne som i smerte
Han har mine egne ansigtstræk

Dobbeltgænger! Blege kammerat!
Da min kærlighed døde dette sted
Blev du tilbage, kold og desperat
Min smertes efteraber - foruden fred?

Efter Heinrich Heine
Buch der Lieder (1827)
Oprindelig uden titel

 
 

 

Fri os fra frelsen

Sunde steder hvor sjælen vågner!
Stormskyer skjuler regnbuen
Men venlighed dør aldrig
Dens magi kommer af kærlighed

Små opmærksomheder, små kærlige ord
Skaber himle her på Jorden
Der er ingen sorg de ikke kan hele
Når ilden brænder i os
Uden kors, uden tornekrone

Fri os fra frelsen, skjult og koket
Svøm mod strømmen gennem frydens ocean
Dø i livets stærke arme
Og vågn op efter dit bad i lys

Gensyn med kometen

Som barn tager man tingene for givet. Hvad de jo også er, for mennesket bliver om ikke kastet, så i hvert fald sat i verden.  En nyfødt ved ikke, at der findes noget bagved tingene og begivenhederne. Alt er bare som det er. Årsagsløst og ren overflade.

Udenfor - indenfor

Ph.d. Masseuddannelse. Med kærlig hilsen.

For en time siden gik solen ned i et bål af farver. Nu er jeg tilbage på parkeringpladsen, neden for diget hvor Albuen begynder, den lange sandodde som skiller Nakskov Fjord og Langelandsbæltet, helt trætgået efter en lang tur. Bilen er dækket af en lys salthinde fra brændingstågen.

Pages

Subscribe to Internetdidaktik- Erik Kruse Sørensens essays RSS