Krigskunsten - introduktion

"Krigskunsten" er en af de ældste bevarede afhandlinger om krigens videnskab. Teksten er sandsynligvis blevet til i staten Ch’in i det nordvestlige Kina omkring år 250 f.Kr og har formentlig skullet tjene som håndbog for højere befalingsmænd og lærebog for officerselever. Man må forestille sig at en eller flere personer ved Ch’ins generalstab har udvalgt dele af ældre håndbøger, hærbefalinger, rapporter og lignende fra hoffets arkiver og skrevet dem sammen med egne erfaringer.

 

Krigskunsten - samtale med Sun Tzu

Vil De med på en tur ud i historiens blå dis? Ja? –- Så lad os rejse til Parnassos!

Sæt Dem blot op på denne skønne grøne lykkedrage - hold godt fast - vi skal hilse på en gammel kineser af mit bekendtskab.

Så! Nu er vi der!

Rasmussen & Sorensen's recipe for learning

Learning is creation, distribution and acquisition of knowledge.

Knowledge develops in rendezvous of people and their texts, theories, methods and that phenomenon we name facts.

Intelligent people and eloquent texts puts light on information, which give substance to the process of learning. A suitable method gives form to the learning. Relevant theories invite you to think for yourself. To produce and organise information is a healthy reality-check.

Kirkegårdskultur og gravminderegistrering

Europas store rigdom

Hvornår begyndte bytteøkonomien? Hvornår begyndte pengevæsenet? Hvad er det specielle ved udviklingen af Europas måde at akkumulere værdier? Hvordan er det med den historiske objektivitet? Historiens lange linjer?

Her er svar, formet som en RUC-rapport på 100 sider til min første overbygningseksamen.

http://erikkruse.dk/europasstorerigdom.htm

 

(Links fungerer ikke pr. 16-07-18)

Du kan:

Blake: Det evige evangelium

Omkring år 1800 var London en sodet, rodet, stinkende, stedvis elegant og i hvert fald driftig tumleplads for den unge kapitalisme, med velstand til de velhavende og ubegrænset fattigdom til de fattige. Det var, som Dickens skriver: "Den bedste af alle tider, og den værste af alle tider." Her boede også en mand der så syner og drømte drømme. I det følgende berettes om hans liv, værk - og navnlig om baggrunden for hans visioner.

Velfærdskunst

En af min ungdoms fyrtårne, kunstformidleren Rudolf Broby-Johansen, mente at kunst var det samme som menneskeværk. Hvad enten vi laver mad, bygger huse, lægger brosten eller maler billeder, er det alt sammen udtryk for en kunnen - og dermed kunst. Kunst er noget enhver kan. Derfor er ingen kunst finere end andre. Ud fra denne tanke er der kunst i enhver kunnen – og det er rigtigt - men en sådan super-demokratisk opfattelse gør samtidig kunstbegrebet meningsløst. Problemet er, at han satte lighedstegn mellem kultur og kunst.

Clearings in the aestetichal wilderness

Internet usage in schools is by and large aesthetical. This may be an appropriate basis for developing a didactics of the Internet

Blake: At se med sjælen

W. Blake: Painter & Engraver

London 1826

Bjørnvigs miljødigte

Bjørnbvigs miljødigte eller: Vi har set fjenden: han er os

Sider

Abonnér på Internetdidaktik- Erik Kruse Sørensens essays RSS