Det evige evangelium

Omkring år 1800 var London en sodet, rodet, stinkende, stedvis elegant og i hvert fald driftig tumleplads for den unge kapitalisme, med velstand til de velhavende og ubegrænset fattigdom til de fattige. Det var, som Dickens skriver: "Den bedste af alle tider, og den værste af alle tider." Her boede også en mand der så syner og drømte drømme. I det følgende berettes om hans liv, værk - og navnlig om baggrunden for hans visioner.

Danser i parken

En af min ungdoms fyrtårne, kunstformidleren Rudolf Broby-Johansen, mente at kunst var det samme som menneskeværk. Hvad enten vi laver mad, bygger huse, lægger brosten eller maler billeder, er det alt sammen udtryk for en kunnen - og dermed kunst. Kunst er noget enhver kan. Derfor er ingen kunst finere end andre. Ud fra denne tanke er der kunst i enhver kunnen – og det er rigtigt - men en sådan super-demokratisk opfattelse gør samtidig kunstbegrebet meningsløst.

Clearings in the aestetichal wilderness

Internet usage in schools is by and large aesthetical. This may be an appropriate basis for developing a didactics of the Internet

AT SE MED SJÆLEN

W. Blake: Painter & ENGRAVER

London 1826

Vi har set fjenden: han er os

Gensyn med Thorkild Bjørnvigs miljødigte.

Aesthetical learning in relation to the use of Internet-services by htx-students

The use of websites nowadays plays a considerable role in the development of young people's identity and socialisation. This paper will investigate the unconscious development of social taste, characteristic for specific groups of youths, as it is considered a significant part of the student's total learning-process.

Nødder eller rødder?

Perspektiver på World Psychedelic Forum 2008.

”Mennesket kan kun forstås ud fra viden om Makrokosmos, ikke ud fra sig selv. Viden om denne overensstemmelse skaber den gode læge.”

Til stjernerne

Stjernekig i en lysforurenet verden.

Når man kører sig en tur ”"yde på lånde’'d"”, som det engang hed her på Sjælland, kommer man af og til forbi et hus hvor en handyman i en af sine maniske perioder købte fem kasser udendørslamper på tilbud hos el-installatøren og hyggede sig med at lave sit skikkelige bindingsværkssted om til en kulisse á la ”Nærkonktakt af Tredje Grad” med glødende laserdyser hele vejen rundt. Et stråtækt rumskib klar til nye missioner i kampen mod Imperiet. Der mangler ligesom et roterende blink på skorstenen, men det kommer nok til jul. Der findes mange måder at få opmærksomhed på.

Privatisér

Sæt det hele i udbud.

Nede i Vordingborg –- sådan udtrykker vi Næstvedere vores (ind)stilling i forhold til Vordingborgenserne -– ligger en af Danmarks få tilbageværende kaserner, base for Danmarks Internationale Brigade. Når tjenestegørende soldater skal ind på kasernen, anvender de et nøglekort fra firmaet Securitas, som er ansvarlig for sikkerheden på området. Heraf må man slutte, at Forsvaret har overladt forsvaret af Vordingborg kaserne til rigtige professionelle. Forhåbentlig har jeg ikke videregivet fortrolige oplysninger.