Kirkegårdskultur og gravminderegistrering

Europas store rigdom

Hvornår begyndte bytteøkonomien? Hvornår begyndte pengevæsenet? Hvad er det specielle ved udviklingen af Europas måde at akkumulere værdier? Hvordan er det med den historiske objektivitet? Historiens lange linjer?

Her er svar, formet som en RUC-rapport på 100 sider til min første overbygningseksamen.

http://erikkruse.dk/europasstorerigdom.htm

 

(Links fungerer ikke pr. 16-07-18)

Du kan:

Blake: Det evige evangelium

The Whirlwind of Lovers

Omkring år 1800 var London en sodet, rodet, stinkende, stedvis elegant og i hvert fald driftig tumleplads for den unge kapitalisme, med velstand til de velhavende og ubegrænset fattigdom til de fattige. Det var, som Dickens skriver: "Den bedste af alle tider, og den værste af alle tider." Her boede også en mand der så syner og drømte drømme. I det følgende berettes om hans liv, værk - og navnlig om baggrunden for hans visioner.

Velfærdskunst

En af min ungdoms fyrtårne, kunstformidleren Rudolf Broby-Johansen, mente at kunst var det samme som menneskeværk. Hvad enten vi laver mad, bygger huse, lægger brosten eller maler billeder, er det alt sammen udtryk for en kunnen - og dermed kunst. Kunst er noget enhver kan. Derfor er ingen kunst finere end andre. Ud fra denne tanke er der kunst i enhver kunnen – og det er rigtigt - men en sådan super-demokratisk opfattelse gør samtidig kunstbegrebet meningsløst. Problemet er, at han satte lighedstegn mellem kultur og kunst.

Clearings in the aestetichal wilderness

Internet usage in schools is by and large aesthetical. This may be an appropriate basis for developing a didactics of the Internet

Blake: At se med sjælen

Dobbeltportræt af Blake hentet fra Peter Ackroyd: Blake

W. Blake: Painter & Engraver

London 1826

Bjørnvigs miljødigte

Bjørnbvigs miljødigte eller: Vi har set fjenden: han er os

Aesthetical learning

Aesthetical learning in relation to the use of Internet-services by htx-students

The use of websites nowadays plays a considerable role in the development of young people's identity and socialisation. This paper will investigate the unconscious development of social taste, characteristic for specific groups of youths, as it is considered a significant part of the student's total learning-process.

Nødder eller rødder?

”Mennesket kan kun forstås ud fra viden om Makrokosmos, ikke ud fra sig selv. Viden om denne overensstemmelse skaber den gode læge.”
- Paracelsus/ Opus Paramirum 1531

Til stjernerne

Når jeg cykler mig en tur ”"yde på lånde’'d"”, som det hedder på klingende sydsjællandsk, så kommer jeg af og til forbi et hus hvor en handyman engang hyggede sig med at lave sit skikkelige bindingsværkshus om til en kulisse á la ”filmen "Nærkonktakt af Tredje Grad",” med glødende laserdyser hele vejen rundt. Et stråtækt rumskib klar til nye missioner i kampen mod Imperiet. Der mangler et roterende blink på skorstenen, men det kommer nok op til jul. Der findes mange måder at få opmærksomhed på.

Sider

Abonnér på Internetdidaktik- Erik Kruse Sørensens essays RSS