Et interview med marskal Sun Tzu

Lad os tage en tur ud i historiens blå dis. –

Sæt Dem blot op på denne skønne grønne lykkedrage - og hold godt fast - vi skal nemlig hilse på én af Kinas udødelige.

Så! Nu er vi der!

Rasmussen & Sorensen's recipe for learning

Learning is creation, distribution and acquisition of knowledge.

Knowledge develops in rendezvous of people and their texts, theories, methods and that phenomenon we name facts.

Intelligent people and eloquent texts puts light on information, which give substance to the process of learning. A suitable method gives form to the learning. Relevant theories invite you to think for yourself. To produce and organise information is a healthy reality-check.

RASMUSSEN & SØRENSENS OPSKRIFT PÅ LÆRING

Anne-Marie Rasmussen (f. 1964)
er BA i dansk og kunsthistorie.
Og FVU-læselærer.Erik Kruse Sørensen (f. 1955) er cand. mag. i historie og dansk; master i gymnasiepædagogik (MIG).
Pt. Phd-stipendiat.

Læring er skabelse, formidling og tilegnelse af viden.

Viden opstår i meningsfulde møder med mennesker – og med tekster, teorier, metoder og det, vi kalder kendsgerninger.

Europas store rigdom

Hvornår begyndte bytteøkonomien? Hvornår begyndte pengevæsenet? Hvad er det med akkumulering af værdier?

Tjah, her er svaret formet som en RUC-rapport på 100 sider.

Du kan:

  • Downloade den som PDF (velegnet til udskrivning, højreklik: vælg Gem som...).
  • Downloade den som zippede grafikfiler (Også velegnet til udskrivning, højreklik: vælg Gem som...).

Det evige evangelium

Omkring år 1800 var London en sodet, rodet, stinkende, stedvis elegant og i hvert fald driftig tumleplads for den unge kapitalisme, med velstand til de velhavende og ubegrænset fattigdom til de fattige. Det var, som Dickens skriver: "Den bedste af alle tider, og den værste af alle tider." Her boede også en mand der så syner og drømte drømme. I det følgende berettes om hans liv, værk - og navnlig om baggrunden for hans visioner.

Danser i parken

En af min ungdoms fyrtårne, kunstformidleren Rudolf Broby-Johansen, mente at kunst var det samme som menneskeværk. Hvad enten vi laver mad, bygger huse, lægger brosten eller maler billeder, er det alt sammen udtryk for en kunnen - og dermed kunst. Kunst er noget enhver kan. Derfor er ingen kunst finere end andre. Ud fra denne tanke er der kunst i enhver kunnen – og det er rigtigt - men en sådan super-demokratisk opfattelse gør samtidig kunstbegrebet meningsløst.

Clearings in the aestetichal wilderness

Internet usage in schools is by and large aesthetical. This may be an appropriate basis for developing a didactics of the Internet

AT SE MED SJÆLEN

W. Blake: Painter & ENGRAVER

London 1826

Vi har set fjenden: han er os

Gensyn med Thorkild Bjørnvigs miljødigte.