Kunsten at lyve i sandhedens tjeneste

Grundtvig, Nietzsche, dannelse,

Det afhænger selvfølgelig også af læserens velvilje om og hvorvidt de følgende linjer er et dristigt eller tåbeligt (eller måske begge dele, ingen af delene, eller noget helt andet) forsøg på at kritisere grundlaget for en borgerlig dannelse, gennem modstilling af Friedrich Nietzsches omvurderinger af værdierne og N.F.S. Grundtvigs skrifter om et nationalt - kristent oplysningsprojekt.

Sun Tzu: Krigskunsten

1. PLANLÆGNING

Sun Tzu sagde:

Krigskunsten er af meget stor betydning for staten. At mestre den er et spørgsmål om liv eller død. Krigen er en vej som kan føre til sikkerhed eller til ødelæggelse. Derfor bør krigskunsten studeres grundigt.

 

Krigskunsten styres af fem principper som må overvejes, når man bedømmer situationen før et slag:

 

1) Tao

2) Himlen

3) Jorden

4) Feltherren

5) Metode og disciplin.

 

Kanonkulten og slaget om Stalingrad

Man kan vurdere kanoniseringen af danske kulturprodukter som et befriende opgør med alskens overleveret smagsdommeri. Endelig får vi - med vejledning fra udvalgte og kompetente fagfolk - lov selv at tage stilling til det bedste fortiden har givet os. Man må også glædes over at fremtidige generationer engang kan slå op i kanon-kataloget og finde den ægte danske vare. At de med denne rettesnor i hånden kan fortsætte marchen fremad med ansigtet rettet mod fortiden.

Introduktion til Krigskunsten

"Krigskunsten" er en af de ældste bevarede afhandlinger om krigens videnskab. Teksten er sandsynligvis blevet til i staten Ch’in i det nordvestlige Kina omkring år 250 f.Kr og har formentlig skullet tjene som håndbog for højere befalingsmænd og lærebog for officerselever. Man må forestille sig at en eller flere personer ved Ch’ins generalstab har udvalgt dele af ældre håndbøger, hærbefalinger, rapporter og lignende fra hoffets arkiver og skrevet dem sammen med egne erfaringer.

 

Et interview med marskal Sun Tzu

OM KRIGSKUNST OG FREDSKUNST

 

Rasmussen & Sorensen's recipe for learning

Learning is creation, distribution and acquisition of knowledge.

Knowledge develops in rendezvous of people and their texts, theories, methods and that phenomenon we name facts.

Intelligent people and eloquent texts puts light on information, which give substance to the process of learning. A suitable method gives form to the learning. Relevant theories invite you to think for yourself. To produce and organise information is a healthy reality-check.

RASMUSSEN & SØRENSENS OPSKRIFT PÅ LÆRING

Anne-Marie Rasmussen (f. 1964)
er BA i dansk og kunsthistorie.
Og FVU-læselærer.Erik Kruse Sørensen (f. 1955) er cand. mag. i historie og dansk; master i gymnasiepædagogik (MIG).
Pt. Phd-stipendiat.

Læring er skabelse, formidling og tilegnelse af viden.

Viden opstår i meningsfulde møder med mennesker – og med tekster, teorier, metoder og det, vi kalder kendsgerninger.

Europas store rigdom

Hvornår begyndte bytteøkonomien? Hvornår begyndte pengevæsenet? Hvad er det med akkumulering af værdier?

Tjah, her er svaret formet som en RUC-rapport på 100 sider.

Du kan:

  • Downloade den som PDF (velegnet til udskrivning, højreklik: vælg Gem som...).
  • Downloade den som zippede grafikfiler (Også velegnet til udskrivning, højreklik: vælg Gem som...).