Kunsten at lyve i sandhedens tjeneste

Det afhænger selvfølgelig også af læserens velvilje om og hvorvidt de følgende linjer er et dristigt eller tåbeligt (eller måske begge dele, ingen af delene, eller noget helt andet) forsøg på at kritisere grundlaget for en borgerlig dannelse, gennem modstilling af Friedrich Nietzsches omvurderinger af værdierne og N.F.S. Grundtvigs skrifter om et nationalt - kristent oplysningsprojekt.

Sun Tzu: Krigskunsten

1. PLANLÆGNING

Sun Tzu sagde:

Krigskunsten er af meget stor betydning for staten. At mestre den er et spørgsmål om liv eller død. Krigen er en vej som kan føre til sikkerhed eller til ødelæggelse. Derfor bør krigskunsten studeres grundigt.

 

Krigskunsten styres af fem principper som må overvejes, når man bedømmer situationen før et slag:

 

1) Tao

2) Himlen

3) Jorden

4) Feltherren

5) Metode og disciplin.

 

Fra pensumstyring til kompetencestyring

 

 

 

FRA PENSUMSTYRING TIL KOMPETENCESTYRING

 

ELLER:

Kanonkulten og slaget om Stalingrad

Man kan vurdere kanoniseringen af danske kulturprodukter som et befriende opgør med alskens overleveret smagsdommeri. Endelig får vi - med vejledning fra udvalgte og kompetente fagfolk - lov selv at tage stilling til det bedste fortiden har givet os. Man må også glædes over at fremtidige generationer engang kan slå op i kanon-kataloget og finde den ægte danske vare. At de med denne rettesnor i hånden kan fortsætte marchen fremad med ansigtet rettet mod fortiden.

Introduktion til Krigskunsten

"Krigskunsten" er en af de ældste bevarede afhandlinger om krigens videnskab. Teksten er sandsynligvis blevet til i staten Ch’in i det nordvestlige Kina omkring år 250 f.Kr og har formentlig skullet tjene som håndbog for højere befalingsmænd og lærebog for officerselever. Man må forestille sig at en eller flere personer ved Ch’ins generalstab har udvalgt dele af ældre håndbøger, hærbefalinger, rapporter og lignende fra hoffets arkiver og skrevet dem sammen med egne erfaringer.

 

Et interview med marskal Sun Tzu

Lad os tage en tur ud i historiens blå dis. –

Sæt Dem blot op på denne skønne grønne lykkedrage - og hold godt fast - vi skal nemlig hilse på én af Kinas udødelige.

Så! Nu er vi der!

Rasmussen & Sorensen's recipe for learning

Learning is creation, distribution and acquisition of knowledge.

Knowledge develops in rendezvous of people and their texts, theories, methods and that phenomenon we name facts.

Intelligent people and eloquent texts puts light on information, which give substance to the process of learning. A suitable method gives form to the learning. Relevant theories invite you to think for yourself. To produce and organise information is a healthy reality-check.

Kirkegårdskultur og gravminderegistrering

Europas store rigdom

Hvornår begyndte bytteøkonomien? Hvornår begyndte pengevæsenet? Hvad er det med akkumulering af værdier?

Tjah, her er svaret formet som en RUC-rapport på 100 sider.

Du kan:

  • Downloade den som PDF (velegnet til udskrivning, højreklik: vælg Gem som...).
  • Downloade den som zippede grafikfiler (Også velegnet til udskrivning, højreklik: vælg Gem som...).

Det evige evangelium

Omkring år 1800 var London en sodet, rodet, stinkende, stedvis elegant og i hvert fald driftig tumleplads for den unge kapitalisme, med velstand til de velhavende og ubegrænset fattigdom til de fattige. Det var, som Dickens skriver: "Den bedste af alle tider, og den værste af alle tider." Her boede også en mand der så syner og drømte drømme. I det følgende berettes om hans liv, værk - og navnlig om baggrunden for hans visioner.

Pages

Subscribe to Internetdidaktik- Erik Kruse Sørensens essays RSS