Læring


Videns-vaner i gymnasiet

Hvordan bruger gymnasieelever nettet?

Erik holdt et foredrag. Klik på billedet for at starte videoen. Den varer 1 time og åbner i et nyt faneblad.

Æstetisk læring i et tidløst rum

Masterafhandling i Gymnasiepædagogik


Vejleder: Lilli Zeuner
Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier SDU 2006
Til opgaven hører en samling bilag.

Hovedkapitler

Kunsten at lyve i sandhedens tjeneste

Grundtvig, Nietzsche, dannelse,

Det afhænger selvfølgelig også af læserens velvilje om og hvorvidt de følgende linjer er et dristigt eller tåbeligt (eller måske begge dele, ingen af delene, eller noget helt andet) forsøg på at kritisere grundlaget for en borgerlig dannelse, gennem modstilling af Friedrich Nietzsches omvurderinger af værdierne og N.F.S. Grundtvigs skrifter om et nationalt - kristent oplysningsprojekt.

RASMUSSEN & SØRENSENS OPSKRIFT PÅ LÆRING

Anne-Marie Rasmussen (f. 1964)
er BA i dansk og kunsthistorie.
Og FVU-læselærer.Erik Kruse Sørensen (f. 1955) er cand. mag. i historie og dansk; master i gymnasiepædagogik (MIG).
Pt. Phd-stipendiat.

Læring er skabelse, formidling og tilegnelse af viden.

Viden opstår i meningsfulde møder med mennesker – og med tekster, teorier, metoder og det, vi kalder kendsgerninger.

Clearings in the aestetichal wilderness

Internet usage in schools is by and large aesthetical. This may be an appropriate basis for developing a didactics of the Internet

Aesthetical learning in relation to the use of Internet-services by htx-students

The use of websites nowadays plays a considerable role in the development of young people's identity and socialisation. This paper will investigate the unconscious development of social taste, characteristic for specific groups of youths, as it is considered a significant part of the student's total learning-process.

Nettets topik

Med Netkaperen til Ønskeøerne

 

 

Virtuel eller virkelig læring?

Brugen af IT på Teknisk Gymnasium Nykøbing Falster.

3. semester pædagogikumrapport
Lokalt placeret pædagogikum
Industri-og Håndværkerskolen Nykøbing Falster
Marts 2002
Anette Philipsen og Erik Kruse Sørensen
DEL Aktivitetsnr. 101-11-315
Vejleder: Anne-Grethe Madsen