gymnasieelever

Google: en tillidsskabende artefakt

Dette er en sammenfatning af en undersøgelse jeg foretog i 2007 af hhv. en Htx og en Hhx-klasses brug af Google, én dag, i undervisningstiden.

Datagrundlaget var automatisk genererede logninger af elevernes internet-aktiviteter. Logfilen blev derefter gennemsøgt med særlig henblik på at belyse elevernes Google-søgninger.

Formentlig er der så megen kontinuitet i problematikken omkring elevers anvendelse af internettet, at iagttagelserne stadig kan være relevante.

 

SAMMENFATNING

Vi kan i søgningerne iagttage: 

Abonnér på RSS - gymnasieelever