Verlaine: Udmattelse

Paul Verlaine (1844 -96) "Jadis et Naguère" (1884)

UDMATTELSE
Jeg er Imperiet i dekadencens sidste dage
Som ser høje, blonde barbarer begå
Ligeglade forbrydelser, i en stil som guld
Hvori det dovne solskin danser.

LANGUEUR
Je suis l'Empire à la fin de la décadence
Qui regarde passer les grands barbares blancs
En composant des acrostiches indolents,
D'un style d'or où la langueur du soleil danse

LANGEUR
I am the Empire in the last of its decline,
That sees the tall, fair-haired Barbarians pass, - the while
Composing indolent acrostics, in a style
Of gold, with languid sunshine dancing in each line.

1. strofe af sonetten. Engelsk: Gertrude Hall. Dansk: EKS.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jadis_et_Nagu%C3%A8re
http://kortlink.dk/google/2e47t