A. v. Humboldt: Om stjerneskud

Alexander von Humboldt (1769 - 1859): Personlig beretning om rejser i Amerika mellem Vendekredsene 1799 - 1804 v/EKS

Alexander von Humboldt var interesseret i det hele - og i helheden. I hans levetid var det muligt for ét menneske at skaffe sig overblik over mange videnskabsgrene: Biologi, botanik, geologi, fysik, astronomi...at være polyhistor. Og han behøvedes ikke at frygte mindsket anerkendelse blandt kolleger, ved at give udtryk for æstetetiske oplevelser, fx af nattehimlen, snarere tværtimod. Dengang måtte en videnskabsmand godt være poetisk. Med måde, naturligvis.

Han var økologisk pionér, idet han erkendte sammenhænge mellem menneskenes påvirkning af naturen og ændringer i økologien, fx forholdet mellem afskovning og regnmængde. Vi er nødt til at forstå sammenhængene i helheden, hvis vi vil bruge naturen til vore formål. Ellers går det galt.

I dette uddrag ses, at von Humboldt ikke er sikker på, hvorvidt stjerneskud er et astronomisk eller et meteorologisk fænomen.

(...)

Da vi befandt os mellem øen Madeira og Afrikas kyst, havde vi lette briser eller vindstille; meget gunstigt for de magnetiske observationer, som optog mig på denne del af rejsen. Vi blev aldrig trætte af at beundre nætternes skønhed; intet kan sammenlignes med den afrikanske himmels klarhed og ophøjede alvor. Vi var forbløffede over den utallige mængde af stjerneskud, som viste sig uafladeligt. Desto længere vi kom mod syd, desto hyppigere var fænomenet, særlig nær De kanariske Øer.

Under mine rejser har jeg lagt mærke til, at disse brændende meteorer i almindelighed er mere almindelige og lysstærke i visse dele af verden, end i andre, men jeg har aldrig set dem så talrige som i nærheden af vulkanerne i provinsen Quito, og i den del af Stillehavet, som bader Guatamalas vulkanske kyster.

Den indflydelse, som sted, klima og årstid forekommer at have på de faldende stjerner, adskiller denne klasse af meteorer fra de, man kan sætte i forbindelse med sten, som falder fra himlen (aeroliter), og som formodentlig eksisterer uden for vor atmosfæres grænser.

(...)

Yderligere introduktion til von Humboldt:

https://www.humboldt-foundation.de/web/The-Humboldt-Code.html