Sang for træ

 

Jeg er begyndt at samle egne digte under én post: Digte til 2021 - og frem.

https://internetdidaktik.dk/digte-til-2021-og-frem

Her er ét, som lige kom ud af skrivemaskinen. Jeg har et blødt punkt hvad angår systemdigtning. Man finder en regel, og følger den.

 

SANG FOR TRÆ

Ved

Ved solen

Ved kul og silicium

Ved kobber og kompost

Ved kvælstof og ilt og brint

Ved bierne i de lysende blomster

Ved stierne som fører til tidens brønd

Ved skyerne som driver sortgrå ind fra havet

Ved skovveje står bjergsmuld i lange grønne rækker

Ved siden af hinanden i plantager på landets lave bakker

Ved 

Rod 

Rod i jord

Rod i sprog 

Engang talte træer og mennesker sammen.

Træerne havde stemmer, nogen var mørke og grove, andre lyse og syngende.

Mennesker kunne blive til træer og træer mennesker. Der fandtes både træmænd og trækoner og træbørn.