Padderockere

 

Padderockerne har lavet sig et klubhus under fliserne i vores havestue. De kan leve i det rene grus og har kun respekt for tæsk, mørke eller ild. Roundup bider også på dem, men det er for ubehageligt.   

Padderokke er en relikt fra kultidens skove og har formentlig overlevet, fordi de danner netværk; de er rhizomer - planter med lange, sammenhængende jordstængler. 

Hvis det lykkes én del af padderokke-netværket at komme op i lyset, uden jeg ser det, går det straks i gang med at lave næring til resten af forsamlingen. Og i løbet af en måned ligner flisegulvet Vestjylland set fra luften: aflange marker, indhegnet af grantræer. 

Filosoffen Gilles Deleuze brød sig ikke om at man kunne indfange - og på den måde kontrollere - verden ved generelle begreber. Identitet er noget mennesker har opfundet, for at beherske verden og hinanden. 

Derfor lånte han biologernes begreb rhizom til at beskrive sammenhænge mellem enkelte ting. De besidder ingen enkelt identitet, og kan derfor ikke kontrolleres gennem universelle begreber, eller generelle ideer. Det er egentlig meget sympatisk. Men der er et problem.

At re-præsentere betyder at føre noget frem igen, på en anden måde. Fx i en metafor - som den jeg indledte med. Det er det, vi gør med begreber. Begreber er ofte metaforer, hvormed vi griber om tingene. På den måde fatter vi dem. Ved at se lighederne mellem dem. 

Deleuzes “rhizom” repræsenterer kun sig selv. Det er ikke et universal-begreb. Rhizom findes kun som enkelte ting, som er ikke-identiske. 

Begrebet rhizom er på den måde identisk med det, det repræsenterer. Det er struktur-identisk. Hvis begrebet er det samme som det, det repræsenterer, har man intet begrebet og intet fattet.  

Anskuet på den måde, så findes der slet ikke padderokker under havestuens fliser, kun noget grønt, påtrængende snask. Naboens padderokker er noget helt andet. 

Filosofi til side: Jeg har lige været ude og krattet endnu en række padderokke-skud op af revnerne mellem fliserne. Padderokker findes. Også anskuet som rockere. Men de er knap så irriterende. 

Her er hvad Miljøstyrelsen skriver om Ager-padderokke.

http://kortlink.dk/mst/2bm8b