Krigskunst

 

Si vis pacem, para bellum.

Hvis du vil have fred, forbered dig på krig - og hvis du ikke vil have fred, så forbered dig på krig...

Si vis bellum, para bellum.

Krig er fandens dyr.

Sun Tzu siger:

"Hvis krigen trækker i langdrag vil dine mænds våben sløves og moralen svækkes. Hvis du belejrer en by vil du opbruge dine kræfter. Hvis felttoget bliver langvarigt vil statens ressourcer ikke kunne bære belastningen. Når våbnene er sløve, begejstringen svækket, styrken udtømt og midlerne brugt op, da vil andre ledere rejse sig for at drage fordel af din svaghed. Og da vil intet menneske, ligegyldigt hvor viist det er, kunne afværge følgerne.

Derfor: selvom vi har hørt om tåbeligt hastværk i krig, så har visdom aldrig været forbundet med langsommelighed. Der findes intet tilfælde, hvor et land har vundet fordele ved en langvarig krig.

(...)

Mere end halvdelen af statens indtægter vil gå til erstatning af ødelagte stridsvogne og udslidte heste, nye rustninger og hjelme, armbrøste og pile, spyd og skjolde, trækokser og tunge vogne."

"Krigskunsten" kap. 3 Krigsførelse.

https://internetdidaktik.dk/node/36