Da jeg så en UFO

Mon ikke tidsånden giver frit lejde til folk, som siger de har set sære ting på himlen?

Man bliver næppe anset for at være mere småtosset, end ens medmennesker i forvejen tror man er. Og en lektor emeritus kan jo være ligeglad med sin akademiske reputation, som ikke længere skal omsættes i penge. Det skader næppe at fortælle denne historie, som tilmed leder til mærkelige spørgsmål om virkelighedens natur.

Observationen:

Foråret 1974 var jeg 19 år og boede nogle måneder hos mine forældre, mellem to lejemål. En frostklar aften var jeg gået udenfor i et nødvendigt ærinde og havde udsigt mod øst, over en mark, afgrænset af en 5 - 6 meter høj jernbane-dæmning på den sydlige side. Åbent synsfelt omkring 250 meter.

Pludselig så jeg et skarpt, hvidt lys bevæge sig langsomt i min retning. Det fulgte jernbanen, men bevægede sig langsommere end lokomotiverne plejede at gøre på denne strækning, og der var ingen motorstøj. Forøvrigt svævede lyskilden nogle meter over jernbanen. De små hår i nakken rejste sig, ja de gjorde – og et øjeblik efter styrtede jeg ind i huset efter min kikkert. Det tog mindre end et minut at kratte den frem.

Fænomenet var formentlig omkring 100 meter borte, da jeg kom ud igen, og kikkerten trak det ind til den halve afstand.

Jeg kunne se – en omvendt tekop, monteret på en omvendt underkop, og på dens underside var der igen tre halvkugler. Tingesten havde vel en diameter på 3 – 4 meter og virkede metalagtig. Hele overfladen lyste, men stærkest fra to - tre ”koøjer” på den øverste halvkugle. Hastigheden kan sammenlignes med en hest i skridtgang.

Og så forsvandt den ud af syne på sin spøgelsesagtige fart ind mod Næstved. Formentlig varede hele observationen omkring tre minutter.

Fortolkning:

Der ser ud til at være to gensidigt udelukkende forklaringer. Det er egentlig ret irriterende.

Kan en hallucination forstørres med en kikkert?

Fysisk forklaring: Det er umuligt at forstørre hallucinationer med en kikkert. De er indre fænomener, og findes ikke i den ydre verden. Derfor var det et fysisk fænomen, jeg iagttog, selvom det måske ikke kan forklares ud fra vor nuværende viden.

Psykisk/ kulturel forklaring: Af en eller anden grund fik jeg besøg fra det underbevidstes billedlag. Tingesten lignede vitterligt billeder af UFO-er, jeg havde set en del af i ugeblade og aviser gennem opvæksten - for 50 - 60 år siden var UFO-fænomenet stadig nyt, spændende og dagsaktuelt.

Men - hvorfor blev objektet større, da jeg brugte kikkerten?

Jeg er mistroisk over for en fysisk forklaring, netop fordi det var så umiddelbart genkendeligt, ja nærmest konventionelt.

Det gjorde bestemt ikke noget forsøg på at skjule sig.

Hvad skulle formålet være med sådan et flash fra en fremmed verden? Hvorfor skulle rumvæsener blære sig med deres avancerede teknologi overfor en tilfældig teen-ager fra Næstved?

Jeg hælder mest til en antropologisk og psykologisk forklaring: UFO-er er nutidens nisser, elverpiger, trolde og lygtemænd.

Måske er sådanne fartøjs-lignende fænomener med til at danne et definerende ”udenfor”, for nutidens tekniske civilisation? På samme måde som Udgård i oldtiden var troldelandet, den uhyggelige kontrast til Midgård, det trygge menneske-land midt i verden.

Ende:

Jeg vil lade svarene på gåden blæse videre i vinden, for nu er der ikke mere kraft i den her pølsepind... 

Men det var en mærkelig og mystisk oplevelse.

P.S.

Om aftabuisering af fænomenet UFO/ UAP:  

https://internetdidaktik.dk/lygtem%C3%A6ndene-er-i-byen-igen

Og en beretning om en flok jævne danskere som troede på UFO'er:

https://internetdidaktik.dk/de-forsvundne-rejsendes-droem