Bunker-øjeblik

En god gammeldags gammeltestamentlig forbandelse - 

Menneskesøn, syng en klagesang over Farao, Ægyptens konge, og sig til ham:

Du folkenes løve, det er ude med dig!

Du var som en drage i havet med prustende næse, med fødderne plumrede du vandet, oprodede dets strømme.

Så siger den Herre Herren: Jeg breder mit garn over dig ved en sværm af mange folk, de skal drage dig op i mit net.

Jeg kaster dig på land og slænger dig hen på marken, lader alle himmelens fugle slå sig ned på dig og alle jordens dyr blive mætte på dig.

Man må forstå, at som situationen har udviklet sig, så kan den følsomme enehersker ikke tåle at høre dårlige nyheder, særlig ikke de, der skyldes hans egen tåbelighed. Nu har han søgt tilflugt i borgens dybeste kælder.

Herskerens entourage af øjentjenere og yes-men er bange for at udfordre hans ustabile ego. Deres liv afhænger af hans nåde - og held.

Men på et tidspunkt kan det ikke længere lyves væk, at fjenden står ved porten. Eneherskeren oplever sit "bunker-øjeblik".

Spillet er ude. Flammen slukkes. Der er kun kulden tilbage. 

 

Bunker-øjeblik:

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=bunker%20moment

Ezekiels bog kap 32 - oversættelsen 1931. Nyeste version:

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Ez/32