Dansk


Gensyn med den poetiske kapital

Wenn das Geld im Beutel klingt,
die Seele in den Himmel springt

- Slogan for sælgere af afladsbreve

Penge har en frigørende og forførende magt. De er den vare, hvormed alle andre varer købes, incl. sjælens frelse.

Henvisninger til andre af Eriks skrifter

Portfolio

Henvisninger til andre af Eriks skrifter:

 

Universitetsopgaver

 

Æstetisk læring i et tidløst rum

Masterafhandling i Gymnasiepædagogik


Vejleder: Lilli Zeuner
Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier SDU 2006
Til opgaven hører en samling bilag.

Hovedkapitler

Kunsten at lyve i sandhedens tjeneste

Grundtvig, Nietzsche, dannelse,

Det afhænger selvfølgelig også af læserens velvilje om og hvorvidt de følgende linjer er et dristigt eller tåbeligt (eller måske begge dele, ingen af delene, eller noget helt andet) forsøg på at kritisere grundlaget for en borgerlig dannelse, gennem modstilling af Friedrich Nietzsches omvurderinger af værdierne og N.F.S. Grundtvigs skrifter om et nationalt - kristent oplysningsprojekt.

Sun Tzu: Krigskunsten

1. PLANLÆGNING

Sun Tzu sagde:

Krigskunsten er af meget stor betydning for staten. At mestre den er et spørgsmål om liv eller død. Krigen er en vej som kan føre til sikkerhed eller til ødelæggelse. Derfor bør krigskunsten studeres grundigt.

 

Krigskunsten styres af fem principper som må overvejes, når man bedømmer situationen før et slag:

 

1) Tao

2) Himlen

3) Jorden

4) Feltherren

5) Metode og disciplin.

 

Kanonkulten og slaget om Stalingrad

Man kan vurdere kanoniseringen af danske kulturprodukter som et befriende opgør med alskens overleveret smagsdommeri. Endelig får vi - med vejledning fra udvalgte og kompetente fagfolk - lov selv at tage stilling til det bedste fortiden har givet os. Man må også glædes over at fremtidige generationer engang kan slå op i kanon-kataloget og finde den ægte danske vare. At de med denne rettesnor i hånden kan fortsætte marchen fremad med ansigtet rettet mod fortiden.

Introduktion til Krigskunsten

"Krigskunsten" er en af de ældste bevarede afhandlinger om krigens videnskab. Teksten er sandsynligvis blevet til i staten Ch’in i det nordvestlige Kina omkring år 250 f.Kr og har formentlig skullet tjene som håndbog for højere befalingsmænd og lærebog for officerselever. Man må forestille sig at en eller flere personer ved Ch’ins generalstab har udvalgt dele af ældre håndbøger, hærbefalinger, rapporter og lignende fra hoffets arkiver og skrevet dem sammen med egne erfaringer.

 

Et interview med marskal Sun Tzu

Lad os tage en tur ud i historiens blå dis. –

Sæt Dem blot op på denne skønne grønne lykkedrage - og hold godt fast - vi skal nemlig hilse på én af Kinas udødelige.

Så! Nu er vi der!