Stjernedigt Thorkild Bjørnvig 2

Thorkild Bjørnvig: Delfinen Miljødigte 1970 - 75

 

Kepler in memoriam

"Til syvende og sidst er jordkuglen som et dyrs krop, og hvad der for dyret er sjæl er for jorden netop den sublunariske natur...jorden synes nemlig undertiden træg...til andre tider heftigt oprørt...for jorden er ikke efter hundens art, der adlyder ethvert vink, men efter oksens eller elefantens, altså et dyr, som ikke er let at drive til vrede, men bliver så meget desto mer rasende, når vreden er optændt."

Lovligt naive og massive poetiske billeder at bruge for en af den astronomiske videnskabs grundlæggere, som tilmed gik ud fra, at jorden og de andre planeter havde hver sin tone i den sfæriske harmoni.

Alligevel, det totale økologiske røntgenbillede giver Kepler ret. Jorden er en art krop med stofskifte, kredsløb, med reaktioner på misbrug og overgreb, kærlighed og pleje, med orfiske og sfæriske lyde: Fugle- og vindsang, ikke for intet - fjerntfølt, udenjords set og opfattet - himmellegem benævnt.

(...)

 

Mer' Bjørnvig:

http://internetdidaktik.dk/node/7