Stjernedigt Gunnar Ekelöf

Gunnar Ekelöf: Köp den blindes sång (1938)

 

SENSOMMAR

(...)

Kväll - och snart natt

med syrsor under huvudkudden...

Och månen låner lys åt alla ting,

åt vart och ett för sig,

och varje strå står stilla för sig självt,

tar ödmjukt emot med huvudet böjt.

Och den som ännu innan sängdags gå en stund

för goda dråommars skull

skall läre tacksamhet.

 

Aften - og snart nat

med fårekyllinger under hovedpuden...

Og månen låner lys til alle ting

til hver og en for sig

og hvert et strå står stille for sig selv,

tar' ydmygt mod med sænket pande.

Og den som inden sengetid går en stund

for gode drømmes skyld

skal lære taknemmelighed.

 

http://www.gunnarekelof.se/ekelof/kop-den-blindes-sang/