Sun Tzu


Introduktion til Krigskunsten

"Krigskunsten" er en af de ældste bevarede afhandlinger om krigens videnskab. Teksten er sandsynligvis blevet til i staten Ch’in i det nordvestlige Kina omkring år 250 f.Kr og har formentlig skullet tjene som håndbog for højere befalingsmænd og lærebog for officerselever. Man må forestille sig at en eller flere personer ved Ch’ins generalstab har udvalgt dele af ældre håndbøger, hærbefalinger, rapporter og lignende fra hoffets arkiver og skrevet dem sammen med egne erfaringer.

 

Et interview med marskal Sun Tzu

Lad os tage en tur ud i historiens blå dis. –

Sæt Dem blot op på denne skønne grønne lykkedrage - og hold godt fast - vi skal nemlig hilse på én af Kinas udødelige.

Så! Nu er vi der!