Grundtvig


Kunsten at lyve i sandhedens tjeneste

Grundtvig, Nietzsche, dannelse,

Det afhænger selvfølgelig også af læserens velvilje om og hvorvidt de følgende linjer er et dristigt eller tåbeligt (eller måske begge dele, ingen af delene, eller noget helt andet) forsøg på at kritisere grundlaget for en borgerlig dannelse, gennem modstilling af Friedrich Nietzsches omvurderinger af værdierne og N.F.S. Grundtvigs skrifter om et nationalt - kristent oplysningsprojekt.