epistemologi


En kritik af Max Webers idealtypebegreb

Kan viden vides, og hvis, hvordan kan vi da vide det?

INDLEDNING